Syyskokousten kuulumiset - Oulun Golf

Syyskokousten kuulumiset

Syyskokousten kuulumiset

Oulun Golfin syyskokoukset pidettiin keskiviikkona 25.11.2020 Pohdossa. Koronan tuomat turvallisuusmääräykset olivat näkyvästi läsnä ja kaikki kokouksiin osallistujat toimivat vastuullisesti pukemalla kasvomaskit.

Kerhon puheenjohtaja Marko Leiviskä avasi syyskokouksen ja esitteli kuluneen kauden kohokohdat ja tulevan kauden suunnitelmia. Uudet jäsen- ja kierrosmääräennätykset siivittivät Oulun Golfin toimintaa ja hyvä taloudellinen tilanne mahdollistaa kenttäkalustoinvestoinnit ja resurssien lisäämisen tulevalla kaudelle. Erityishuomiota tullaan kiinnittämään kentänhoitoon ja palveluiden kehittämiseen. Puheenjohtaja korosti, että kerhon golfvalmennukseen lisätään yksilöllisyyttä muun muassa pienentämällä ryhmäkokoa ja lisäämällä fysiikkavalmennusta.

Oulun Golfkerho ry:n kokous

Ry:n ja Oy:n kokoukset käytiin puheenjohtaja Jukka Rissasen johdolla. Toiminnanjohtaja Jaakko Latvala esitteli tulevan kauden toiminta- ja

taloussuunnitelman ja molemmat hyväksyttiin. Taloussuunnitelmassa kulupuolen lisäykset näkyvät erityisesti valmennustoiminnan vahvistamisessa.

Kerhon jäsenmaksuksi hyväksyttiin 110 € ja junioreille 55 €.

Oulun Golfkerhon johtokunta 2021

Kerhon puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Marko Leiviskä. Kerhon johtokunnassa jatkavat siis Marko Leiviskä (pj), Anne Lindroth, Simo Säily ja Teemu Karvonen. Kokouksessa äänestettiin johtokuntaan Päivi Jaakkola, Lauri Lantto ja uutena jäsenenä Heikki Varis.

Oulun Golfkerhon uudet säännöt hyväksyttiin

Toiminnanjohtaja esitteli johtokunnan esittämät ja kotisivuilla esillä olleet uudet säännöt. Kokous hyväksyi uudet säännöt pienin muutoksin. Säännöt tullaan laittamaan virallisesti kerhon kotisivuille, kun ne ovat hyväksytetty PRH:ssa.

Oulun Golf Oy:n syyskokous

Osakeyhtiön kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Rissanen. Toimitusjohtaja esitti hallituksen taloussuunnitelmaehdotuksen, jossa huomioitiin kentän ja palvelujen resurssien lisääminen, sekä lisääntyneen pelaajamäärän tuomat lisätuotot. Taloussuunnitelma hyväksyttiin esitettynä. Yhtiövastikkeeksi vuodelle 2021 hyväksyttiin 730 € ja rahoitusvastikkeeksi 30 € + korko ja lainanhoitokulut (tämä koskee ainoastaan osakkeita, joilla rahoitusvastiketta on jäljellä). Yhtiön myymien kausipelioikeuksien hinnat hyväksyttiin esitettyinä. Kausipelioikeuden hinta on 1100 € (myydään vain OGK:n jäsenille) ja yrityspelioikeuden hinta yhteistyökumppaneille on 1840 €. Kokous päätti myös, että opiskelijapelioikeuden voi hankkia opiskelija, joka on syntynyt vuonna 1991 tai myöhemmin.

Oulun Golf Oy:n hallitus 2021

Yhtiön hallituskokoonpano kaudella 202 1 on Marko Leiviskä, Anne Lindroth, Simo Säily, Teemu Karvonen, Lauri Lantto, Päivi Jaakkola ja Heikki Varis. Varajäseninä toimivat Ilpo Rousti ja Petri Väänänen.

Oulun Golf Oy uusi yhtiöjärjestys ja peliohjesääntö hyväksyttiin

Kokouksessa käytiin läpi kerhon hallituksen esittämä uusi yhtiöjärjestys ja peliohjesääntö. Yhtiöjärjestysesitys herätti osakkeenomistajien keskuudessa paljon mielenkiintoa ja keskustelua käytiinkin useammasta pykälästä varsin hyvässä hengessä. Uusi yhtiöjärjestys hyväksyttiin pienin parannuksin ja se tullaan laittamaan virallisesti kerhon kotisivuille PRH:n hyväksynnän jälkeen.

Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja esittivät hallituksen esittämän peliohjesäännön vuodelle 2021. Kokouksessa esitettiin useita puheenvuoroja muun muassa kentän varauskäytäntöön, pelaajamäärään, pelaamisen sujuvuuteen, huomautuskäytäntöihin ja kaikille avoimen Par 3 -kentän pelimaksuihin/ käyttöoikeuteen liittyen. Keskustelut käytiin hyvässä hengessä ja keskustelujen jälkeen peliohjesääntö hyväksyttiin pienin parannuksin. Peliohjesääntö tullaan julkaisemaan kerhon sivuilla lähipäivinä.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille ja kiitokset kuluneesta kaudesta.

Jaakko Latvala Marko Leiviskä

toimitusjohtaja puheenjohtaja