Peliohjesääntö - Oulun Golf

Peliohjesääntö 2024

Peliohjesäännön hyväksyy Oulun Golf oy:n yhtiökokous syyskokouksessaan.


Pelaaminen Sankivaarassa

Pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelioikeus tai kertapelioikeus Oulun Golfin kentille.

Osakkeisiin liittyvä pelioikeus**

Jokainen Oulun Golfin B- ja C-osake tuottaa yhden pelioikeuden:

 • B-osakkeen voi joko nimetä itselleen pelioikeudeksi tai vuokrata toiselle henkilölle.
 • C-osakkeen pelioikeus on lähtökohtaisesti 40 pelilippua. Pelilippu oikeuttaa 18 reiän pelaamiseen (1 x 18 reikää/ 2 x 9 reikää) ja liput ovat vapaasti käytettävissä riippumatta pelaajan seurasta.
 • C-osakkeen omistaja voi pelilippujen sijaan vaihtaa liput kausipelioikeudeksi.


**Pelioikeudet ovat kausikohtaisia yhdelle nimetylle henkilölle. Niitä ei voi nimeämisen jälkeen enää nimetä uudelleen tai vuokrata eteenpäin kauden aikana (pl. osakkeen omistajanvaihdos).

Pelioikeus on voimassa vasta, kun kaikki osakkeen vuotuiset maksut on maksettu kokonaisuudessaan, ja kun pelioikeudesta on tehty nimeämisilmoitus kyseessä olevaa pelikautta kohden.

Osakkaat

 • Kaikki Oulun Golf oy:n osakkeenomistajat ovat osakkaita.
 • Osakkaaksi rinnastetaan perheenjäsenensä* osakkeella pelaava henkilö.
 • Osakkaaksi rinnastetaan myös yrityksen/juridisen henkilön osakkeella pelaava nimetty pelioikeuden haltija, joka on työ- tai omistussuhteessa ko. osakkeen omistavaan yritykseen/juridiseen henkilöön.


*Perheenjäseneksi luetaan avio- ja avopuoliso sekä sukulaiset suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa.

Nimetty pelioikeus

Pelioikeus oikeuttaa osakkaan pelaamisen yhtiön omistamilla/hallinnoimilla kentillä (Sanki, Vaara ja Audi e-tron Par 3 -kenttä) tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin.

Vuokrattu pelioikeus

Jos osakkeenomistaja ei käytä pelioikeuttaan, hän voi kausiluontoisesti luovuttaa pelioikeutensa toiselle henkilölle tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin.
Pelioikeuden haltijalla, joka ei ole yhtiön osakas, on erilaiset oikeudet kuin osakkaalla.

Vuokrattu pelioikeus oikeuttaa pelaamaan Vaara- ja Sanki-kentillä. Osakkeenomistajalle jää pelioikeus Audi e-tron Par 3 -kentälle, vaikka hän vuokraisi osakkeensa pelioikeuden. Osakas ei voi luovuttaa Audi e-tron Par 3 -kentän pelioikeutta eteenpäin.

Oulun Golf oy myy pelituotteita (mm. kausipelioikeus, sarjakortit, junioreiden kausipelioikeus ja aloituspakettiin liittyvä kausipelioikeus) yhtiökokouksen vuosittain vahvistamaan hintaan. Yhtiön hallitus seuraa pelikausittain Oulun Golf oy:n myymien pelituotteiden määrää ja voi tarvittaessa rajoittaa myyntiä kentän käyttökapasiteetin niin vaatiessa.

Peliliput

Pelilippu oikeuttaa 18 reiän pelaamiseen (1 x 18 reikää/ 2 x 9 reikää).
Pelilipun käyttäjältä edellytetään jonkin golfseuran jäsenyyttä.
Peliliput ovat voimassa yhden kauden.

 • Kaikilla Oulun Golfkerhon jäsenillä on käytössään tunnukset ajanvarausjärjestelmään. Tunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä tule luovuttaa ulkopuolisille.
 • Osakas voi tehdä pelivarauksia itselleen ja samaan lähtöön muille pelaajille 9 vuorokautta ennen lähtöaikaa.
 • Osakkaalla voi olla voimassa olevia pelivarauksia 90 reiälle eli esimerkiksi 5 x 18 reikää.
 • Oulun Golfkerhon jäsen, joka ei ole osakas, voi tehdä pelivarauksia 7 vuorokautta ennen lähtöaikaa.
 • Oulun Golfkerhon jäsenillä voi olla voimassa olevia pelivarauksia 54 reiälle eli esimerkiksi 3 x 18 reikää.
 • Vieraspelaajat voivat tehdä pelivarauksia 6 vuorokautta ennen lähtöaikaa.
 • Lähtöaikojen varaus klo 8.00 alkaen.


Mahdolliset väärinkäytökset ajanvarauksiin liittyen (esim. lähdön täyttäminen pelaajilla, jotka eivät ole tulossa pelaamaan) voivat vaikuttaa pelaajan varausmahdollisuuksiin. Tällaiset asiat käsittelee kurinpitotoimikunta.

Pelaajat voivat tehdä varauksia normaalin varauskäytännön ulkopuolelle maksamalla etukäteen ennakkovaraajan Green fee -maksun. Tätä varausmaksua ei palauteta, jos lähtö peruuntuu kenttäyhtiöstä riippumattomista syistä.

Osakkaan extra-varaus etu

 • Osakkaalla on pelikauden aikana oikeus tehdä yksi kertaluontoinen varaus enintään kuukauden päähän varauspäivästä.
 • 1 varaus on maksimissaan 4 pelaajaa.
 • Varauksesta ei veloiteta ennakkovarausmaksua.
 • Caddiemaster voi tarvittaessa siirtää varauksen toiselle kentälle, jos kyseinen aika ei ole kentänhoidon tai tapahtuman johdosta mahdollinen. Tästä ilmoitetaan varaajalle.

Tasoitusrajat (Sanki / Vaara)

 • Tasoitusrajat ovat ryhmäkohtaisia.
 • Peliryhmän yhteenlaskettu tasoitus voi olla maksimissaan 120.
 • Lähtöryhmien kokoa tai kokonaistasoitusta voidaan rajoittaa tilanteen mukaan.

Audi e-tron Par 3 -kenttä

 • Kentälle tulee tehdä pelivaraus.
 • Pelivaraukset tehdään joko caddiemasterilta tai ajanvarausjärjestelmästä.
 • Ilmoittaudu ennakkoon caddiemasterille tai vahvista pelivaraus ajanvarausjärjestelmässä.
 • Kentällä ei ole tasoitus- tai jäsenyysvaatimuksia.
 • Kentällä tulee toimia kentän sääntöjen mukaan.

Hinnasto

Oulun Golf oy:n B- ja C-osakkeiden hoitovastike vuonna 2023 on 800 euroa.
Hinnasto kokonaisuudessaan on nähtävillä täällä.

Pelaamiseen liittyvät yleiset säännöt ja ehdot

Golfautojen käyttö

 • Golfautojen käyttö on mahdollista kentän kunnon salliessa ja auton käytöstä laadittuja ohjeita noudattaen. Kuljettajan on oltava vähintään mopokortin omaava tai 18-vuotias. Autossa saa kuljettajan lisäksi olla toinen kanssamatkustaja.
 • Kanssamatkustaja, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa kuljettajan valvonnassa ajaa golfautoa.
 • Golfauton käyttöä säätelevät yleiset tieliikennelain säännöt mm. alkoholin suhteen. Golfauton väärinkäytöstä aiheutuvat kulut ja mahdolliset vahingonkorvaukset yhtiö perii kuljettajalta.
 • Golfauto tulee palauttamisen yhteydessä puhdistaa lähtöä vastaavaan kuntoon. Likaisen auton palauttamisesta peritään 20 euron puhdistuspalvelumaksu.

Golfautojen hinnasto

 • Osakkaat
  • 18 r. 30 €, 9 r. 15 €
  • 10-kortti 250 €, 30-kortti 600 €, kausikortti 900 €
 • Muut pelaajat
  • 18 r. 40 €, 9 r. 20 €

Pelivarauksen peruuttaminen

Pelivaraus pitää perua viimeistään 2 tuntia ennen lähtöaikaa.

Caddiemaster/toimisto valvoo tehtyjen pelivarausten noudattamista. Toimistolla on valtuudet periä 35 euron maksu pelaajalta, joka ei ole perunut varattua aikaa viimeistään 2 tuntia ennen lähtöä. Maksu voidaan periä myös siinä tapauksessa, että ryhmä peruuttaa osan pelaajista vasta caddiemasterille ilmoittautumisen yhteydessä.

Pelaaminen ilman pelioikeutta/pelimaksua

Pelaaminen ilman pelioikeutta/pelimaksua on kielletty. Sanki- tai Vaara-kentällä luvattomasta pelaamisesta peritään 120 euron maksu.

Asian käsittelee kurinpitotoimikunta.

Vakuutusturva kentällä

 • Sanki- ja Vaara-kentillä pelaavilla on oltava voimassa jonkin golfseuran jäsenyys. Suomen Golfliiton alaisten jäsenseurojen jäsenet ovat vakuutettuja vastuu- ja tapaturmavakuutuksella.
 • Audi e-tron Par 3 -kentällä jäsenyyttä ei vaadita, mutta pelaajat ovat vakuutettuja Oulun Golf oy:n puolesta ilmoittauduttuaan pelaamaan ja maksettuaan pelivarauksensa.
 • Vakuutussäännöt ja ohjeet vahingon sattuessa löytyvät Oulun Golfin nettisivuilta.

Kentänhoitohenkilöstö

Kentänhoitohenkilöstöllä on kentällä etuoikeus pelaajiin nähden ja heiltä on aina odotettava lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi. Kentänhoitohenkilökuntaan kohdistuneet vaaratilanteet käydään läpi kurinpitotoimikunnassa.

Ohjeita pelaamiseen

Pelaajan on kiinnitettävä huomiota pelinopeuteen.

Takaa tulevalle ryhmälle annetaan tarvittaessa ohituslupa. Takana tuleva ryhmä ei saa ohittaa ilman sille annettua ohituslupaa. Ohittaminen kannattaa tehdä aina harkiten, jotta siitä olisi hyötyä pelin sujuvuudelle.

Jos lyöty pallo suuntautuu väärälle väylälle tai pallon nähdään voivan aiheuttaa vaaraa muille pelaajille tai ulkopuolisille, huudetaan kaikissa tapauksissa kovalla äänellä ‘fore’.

Odota aina, että edellä olevan ryhmän pelaajat ovat varmasti riittävän kaukana ennen kuin lyöt palloasi.

Henkilövahingon sattuessa soita tarvittaessa yleiseen hätänumeroon 112 sekä caddiemasterille 0300 870 670.

Pelaaminen ukonilmalla

 • Pelaaminen ukonilmalla on kielletty.
 • Mikäli olet jo kentällä ja ukkonen lähestyy, lopeta pelaaminen ja siirry klubirakennukselle.
 • Kentällä oleva pelaaja tekee viimekädessä itse ratkaisun pelin keskeyttämisestä. Ethän jää odottamaan mahdollisia hälytyksiä, vaan siirry suojaan.
 • Henkilökunnalla ja muilla vastuuhenkilöillä on oikeus kieltää pelaaminen kentällä ja sulkea kenttien aloitustiit, kunnes vaara on ohitse. Varatut peliajat perutaan.
 • Pelattaessa kilpailua pelin mahdollisesta keskeyttämisestä vastaa kilpailunjohtaja. Pelin keskeyttämisestä tiedotetaan sumutorvella. Pelaajalla on aina oikeus keskeyttää kilpailu, mikäli hän katsoo ukkostilanteen vaaraksi itselle tai muille.
 • Kilpailunjohtaja tai henkilökunta eivät aina ole tietoisia kentän toisella laidalla mahdollisesti vallitsevista sääolosuhteista. Sumutorvikaan ei välttämättä kuulu kentän jokaiseen laitaan.

Väyläkellot

 • Vaara 16. kello löytyy väylän oikealta puolelta, jota on soitettava kuuluvasti ohitettaessa. Kellonsoitolla annetaan lupa takana tulevalle ryhmälle lyödä tiipaikalta.
 • Vaara 18. kello on viheriön vieressä oikealla puolella. Soita kelloa kuuluvasti poistuessasi viheriöltä. Takana tuleva ryhmä ei saa lyödä palloa viheriölle, ellei kelloa ole soitettu. Jos epäilet viheriöllä olevan pelaajia, älä lyö, vaan tarkista asia vaaratilanteiden välttämiseksi.

Jätehuolto / roskaaminen

 • Kentän roskaaminen on ehdottomasti kielletty. Kentän tahallisesta roskaamisesta seuraa pelirangaistus.
 • Tupakan natsojen tai nuuskapussien jättäminen kentälle on ehdottomasti kielletty.
 • Jätteet, roskat ja tyhjät pullot sekä purkit lajitellaan keräysastioihin.
 • Jos olet ilmoittanut tuovasi koiran kentälle, huolehdi jätöksistä asianmukaisesti.
 • Pidetään kenttä siistinä – viihtyvyys on yhteinen asia.

Vastuullinen toiminta kentällä

 • Bunkkereissa jäljet on haravoitava ja harava asetettava kokonaan takaisin bunkkeriin.
 • Pallon alastulojäljet viheriöillä on korjattava greenihaarukalla.
 • Valvovalla henkilökunnalla on oikeus keskeyttää pelaajan pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, jos pelaajalta puuttuu greenihaarukka tai pelaaja ei käytä greenihaarukkaansa.
 • Väylällä lyöntien johdosta irronneet turpeet on asetettava paikoilleen tai paikattava hiekalla. Hiekkapussit ja -laatikot löytyvät seuraavilta tiipaikoilta, Vaara 1. ja 10., Sanki 1. ja 10.
 • Tiialueilla lyöntijälki täytetään hiekkaseoksella.
 • Pakkasella tai kentän ollessa jäässä, pelaaminen on ehdottomasti kielletty.

Peliohjesäännön noudattamisen valvonta

Kenttäkohtaisen peliohjesäännön noudattamista valvovat caddiemasterit, kapteenit, kenttämestarit ja yhtiön asettamat valvojat. Heillä on oikeus keskeyttää pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, mikäli heidän ohjeitaan tai peliohjesääntöä rikotaan. Rikkomuksista tehdään aina ilmoitus pelaajan kotiseuraan.

Mikäli pelaaja poistetaan kentältä ja/tai hänelle langetetaan pelikielto rikkeen vuoksi, ei hänelle palauteta vastiketta tai muita pelaamiseen liittyviä maksuja.

Tarvittaessa rikkomusten käsittelystä valvojien lisäksi vastaavat asiasta riippuen joko ry:n kapteenit tai yhdistyksen toiminnanjohtaja/puheenjohtaja. Mikäli pelaaja ei ole tyytyväinen heidän päätöksiinsä, hän voi valittaa asiasta kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle.

Kurinpitotoimikuntaan kuuluvat seuran toiminnanjohtaja, puheenjohtaja sekä kapteenit.