Paikallissäännöt - Oulun Golf

Paikallissäännöt

Oulun Golfin voimassa olevat paikallissäännöt 24.8.2023 alkaen.

§1 Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:
Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b mukaisesti kiinteän haitan ollessa:

» Pelilinjalla, ja kiinteä haitta on:

  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.


Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

§2 Kaikki mittamerkit, kulunestopaalut (vihreä-valkoinen paalu) ja estealueen maahan upotetut “lätkät” ovat kiinteitä haittoja. Merkkien poistaminen on kielletty (Sääntö 16-1).

§3 Pelattaessa Sanki-kentän väylää 8, ovat väylän 7 valkoiset, ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja (Sääntö 16-1). Paalujen 8-väylän puoleinen sivu on musta (ei out of bounds). Paalujen poistaminen on kielletty. b) Pelattaessa Vaara-kentän väylää 1, ovat väylän 9 valkoiset, ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja (Sääntö 16-1). Paalujen 1-väylän puoleinen sivu on musta (ei out of bounds). Paalujen poistaminen on kielletty. Sääntö 16.1.

§4 Kunnostettavat alueet on merkitty valkoisin viivoin tai sinisin paaluin. Lisäksi kunnostettavaksi alueeksi tulkitaan ilman erillistä merkintää Vaaran 8. ja 18. väylällä olevat työkoneiden aiheuttamat jäljet.

Bunkkerissa oleva sateen aiheuttama vesivaluma on kunnostettavaa aluetta (Sääntö 16-1b).

§5 Muurahaiskeot kentällä ovat kunnostettavaa aluetta (Sääntö 16-1b).

§6 Sanki-kentän väylällä 13 (par 3) ainoa bunkkeri on viheriön vasemmalla puolella oleva muotoiltu, pengerretty alue. Väylän muu hiekka-alue ei ole bunkkeria.

§7 Kaikessa pelaamisessa voi pelaaja hankkia etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta. Jos pelaaja täyden kierroksen aikana käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa (esim. korkeusvaihtelua, tuulen nopeutta, jne.), rikkoo pelaaja Sääntöä 4-3.

Siirtosääntö voimassa

§10 Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

Vertailupiste: alkuperäisen pallon paikka.

Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko, 15 cm vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:

  1. Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
  2. Täytyy olla yleisellä pelialueella.


Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.