Kenttätoimikunta - Oulun Golf

Kenttätoimikunta

Toimikunnan tavoitteet

  • Toimitaan kentänhoidon tukena hyvässä yhteistyössä kenttähenkilökunnan kanssa.
  • Luodaan edellytyksiä ja kannustetaan tehokkaaseen talkootoimintaan sekä jäsenten omaehtoiseen työhön.
  • Välitetään pelaajien näkökulmaa ja ehdotuksia kentän hoitoon ja parantamiseen liittyvissä asioissa.
  • Kentän hoidosta ja erityisesti pelaamiseen vaikuttavista toimenpiteistä tiedotetaan aktiivisesti.

Kenttätoimikunta 2023