Golfin pelaamisen vaikutus yli 65-vuotiaiden pelaajien koettuun hyvinvointiin - Oulun Golf

Golfin pelaamisen vaikutus yli 65-vuotiaiden pelaajien koettuun hyvinvointiin

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA TOTEUTETTAVA LIIKUNTALÄÄKETIETEEN PRO GRADU TUTKIELMA

Golfseurat (Aura Golf, Golf Pirkkala, Kalajoki Golf, Kalafornia Golf, Karelia Golf, Master Golf, Oulun Golf, St.Laurence Golf, Tarina Golf, Tawast Golf) toimivat yhteistyökumppanina Itä-Suomen Yliopistossa toteutettavassa Julia Kettisen liikuntalääketieteen Pro Gradu -tutkimuksessa, jonka tarkoituksena on tutkia golfin pelaamisen vaikutusta yli 65-vuotiaiden koettuun hyvinvointiin.

Tutkimusaineisto kerätään heinä-elokuun aikana sähköisenä kyselynä. Golfseurat lähettävät tutkimustiedotteen ja kutsun osallistua tutkimukseen kaikille seuran yli 65-vuotiaille jäsenille sähköpostitse. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Vastaajiksi toivotaan kaiken tasoisia yli 65-vuotiaita golfin pelaajia ja kaikkien kohderyhmään kuuluvien pelaajien vastaukset ovat yhtä tärkeitä tutkimuksen kannalta.

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Golfin pelaamisen vaikutusta yli 65-vuotiaiden henkilöiden koettuun hyvinvointiin, jotta saisimme lisätietoa golfin pelaamisen hyvinvointivaikutuksista ikääntyvillä henkilöillä. Tutkimuksessa saatavaa tietoa voidaan hyödyntää yli 65-vuotiaille henkilöille suunnattujen golftoimintojen kehittämisessä.