Hallituksen kuulumiset ja toimitusjohtajan katsaus - Oulun Golf

Hallituksen kuulumiset ja toimitusjohtajan katsaus

Viimeisen puolentoista kuukauden aikana olen saanut vastailla paljon ”Mitä sille Par 3 kenttä hankkeelle kuuluu?” kysymyksiin. Kahteen aiheesta pidettyyn keskustelutilaisuuteen osallistui noin 60 asiasta kiinnostunutta golffaria. Tässä lyhyt yhteenveto keskusteluista, vastauksia esitettyihin kysymyksiin ja muutama tärkeä sana tulevasta.

Yleisesti keskusteluista jäi positiivinen kuva. Par 3 kentän suunnittelu ja taustatyö on tehty riittävän laadukkaasti ja kattavasti, kentälle on vahva tahtotila ja sen rakentaminen kiinnostaa pelaajia. Nykyinen harjoitusmonttu kun ei kyselyjen valossa saa heikkoa parempaa arvosanaa niin omilta, kuin vieraspelaajilta.

Par 3 kentän rahoitussuunnitelma on herättänyt luonnollisesti eniten keskustelua, erityisesti ulkopuolisen rahoituksen (avustukset/sponsorit) osalta. Esittämäni rahoitusmallin kantava ajatus on ollut se, että kenttää ei aloiteta rakentamaan ilman riittävää ulkopuolista rahoitusta. Tästä on käyty erittäin hyvää keskustelua ja olen ymmärtänyt, että monet osakkaat ovat Par 3 kentän kannalla, jos riittävä ulkopuolinen rahoitus järjestyy. Kävimme muutama viikko sitten OGK:n hallitusjäsenten kera keskustelemassa Pohjois-Suomen aluehallinto viranomaisten (AVI) kanssa avustushankesuunnitelmasta. Yleinen periaate avustusten kanssa on se, että avustuksen hakija sitoutuu hankkeeseen, jos avustus myönnetään. Tämä tarkoittaa sitä, että avustuksen hakemisen edellytyksenä on yhtiökokouksen myönteinen päätös rakentamisesta, jos avustus saadaan.

OGK:n hallituksen esitys on se, että syyskokouksessa 27.11 päätetään Par 3 kentän rakentamisesta, sillä ehdolla, että kolmasosa hankkeen budjetista saadaan ulkopuolelta. Loput hankkeesta rahoitettaisiin esitetyn mukaisesti kassasta ja yhtiölainalla. Osakkaille järjestetään vielä ennen syyskokousta tilaisuus, jossa esittelen Par 3 hankeen yksityiskohtaisesti rahoitusmallineen. Ajankohta ilmoitetaan kerhon sivuilla ensi viikolla.

AVI:n kanssa käytiin läpi myös kaikki muut hakuprosessiin liittyvät asiat. Avustuksen saamisen edellytyksiä on myös riittävät rakennus-/ympäristöluvat, sekä riittävän pitkä maanvuokrasopimus. Seuraavien viikkojen aikana uusimme kaupungin kanssa maanvuokrasopimuksen ja tapaamme rakennusteknistä puolta lupa-asioissa.

Kentän Master Planiin eli väyläsuunnitelmaan liittyen on tullut kysymyksiä turvallisuudesta.

Lähtökohtaisesti kenttä on suunniteltu Golfliiton ohjeiden mukaisesti 30 asteen lyöntisektorein. Oheisessa kuvassa on havainnollistettu ohjeelliset turva-alueet. Samankaltaiset turva-alueet on esitetty muutamalle nykyiselle par 3 väylälle (Vaara #3 ja #5). Hienosäädämme suunnitelmaa vielä kenttäarkkitehdin kanssa riittävän turvallisuuden takaamiseksi.

Kiitän kaikkia Par 3 hankekeskusteluun osallistuneita. Jos kysymyksiä tai ehdotuksia vielä herää niin vastaan niihin mielelläni.

-Jaakko Latvala

Hallituksen ja Johtoryhmän kuulumiset

Hallitus ja johtoryhmä katselmoi ja hyväksyi vuoden 2020 budjetti- ja toimintasuunnitelma-esitykset tulevaan yhtiön ja seuran vuosikokoukseen. Kausi 2019 on saatu päätökseen kentällä kierrosmäärien ollessa viimevuotisella tasolla. Jäsenmäärä on jatkanut tasaista kasvua. Kiitämme kaikkia osakkaita ja jäseniä kuluneesta pelikaudesta.