Johtokunnan ja Hallituksen kuulumisia - Oulun Golf

Johtokunnan ja Hallituksen kuulumisia

Johtokunnan ja Hallituksen kuulumisia

Oulun Golf Oy:n hallitus ja ry:n johtokunta ovat kokoontuneet vuoden kuudenteen kokoukseen.

Toimitus- ja toiminnanjohtajan tehtävät ovat siirtyneet kokonaisuudessaan Petri Väänäselle 1.4.2022. Jukka Rissasen sopimus päättyi sovitusti 30.4.2022. Hallitus ja johtokunta kiittää Jukkaa ja toivottaa ansaittuja eläkepäiviä.

Oulun Golf Oy:n taloudellinen tilanne kauden alkaessa on hyvä. Toimitusjohtaja kävi hallitukselle läpi ennusteita tulevan kesän tuloista ja menoista. Liikevaihdon odotetaan olevan vähintäänkin vuoden 2021 tasolla. Huhtikuun aikana pelioikeuksia on myyty hieman viime vuotta vähemmän, joka johtunee pääosin myöhässä olevasta keväästä. Yritys- ja yhteistyökumppanimyynti on merkittävästi koko viime vuotta suurempi. Kustannuspuolella on odotettavissa nousuja, jotka johtuvat pääosin polttoaineen, sähkön ja kentälle hankittavien materiaalien selkeistä hinnankorotuksista. Henkilöstökuluissa toimitusjohtajan koulutusjakso sekä tiipaikkaremontista aiheutuvat kustannukset ylittävät budjetoidut kustannukset.

Hallitus kävi läpi tällä hetkellä tehdyt sekä suunnitelmissa olevat investoinnit. Kentälle on tilattu uusi kiinteistötraktori ja raffileikkuri. Uusi leikkuri mahdollistaa semiraffien leikkaamisen kentällä. Tiipaikkaremontin osalta kesäkauden aikana tullaan viimeistelemään Vanhalle Vaaralle tehdyt muutokset tiipaikoille 14, 15 ja 17. Syksyllä tiipaikkaremontti jatkuu Uudella Vaaralla ja Sangilla. Kenttätoimikunta kokoontuu toukokuun aikana ja tekee päätökset remontin etenemisestä. Huoltohallin kylmä osa on muutettu lämpimäksi kevään aikana. Lisäksi toimistolle ja vastaanottoon on tehty kattava remontti talvikauden aikana. Yllämainitut investoinnit kattavat vuodelle 2022 investoinneille varatun budjetin. Hallitus päätti, että suunniteltujen investointien lisäksi 2022 aikana tehdään parkkipaikan asfaltointi Par 3 -kentän ja rangen harjoitusviheriön läheisyydessä sekä uusi mailavarasto klubitalon alakertaan. Uuteen mailavarastoon saadaan 70 kpl bägikaappeja osakkaille ja jäsenille, arvioitu valmistuminen kesäkuu 2022. Kylmän huoltohallin rakentaminen päätettiin siirtää tuleville vuosille.

Oulun Golfkerhon taloudellinen tilanne kauden alussa on hyvä ja jäsenmäärä oli huhtikuussa samalla tasolla kuin viime vuonna. Vuoden 2022 aikana merkittävimmät muutokset kustannuksiin tulevat talviharjoittelun kohonneista hallikustannuksista. Valmennettavien omavastuuosuuksia on nostettu ja varsinkin junioreiden oman varainhankinnan tärkeyttä korostettiin. Toiminnanjohtaja esitti johtokunnalle työryhmän perustamista kilpailu-, valmennus-, edustus- ja junioritoiminnan tulevaisuuden suunnitteluun. Työryhmä perustettiin ja siihen valittiin Marko Leiviskä, Anne Lindroth, Harri Thil ja Petri Väänänen.

Golfkausi aloitetaan Sankivaarassa Par 3 -kenttää lukuun ottamatta hieman viime vuotta myöhemmin. Par 3 -kenttä avattiin 20.4. ja rangen automaatit avattiin 29.4. (2021 26.4.). Sanki- ja Vaara-kentät avataan talviviheriöille 13.5. ja kaikki kesägriinit avataan viimeistään perjantaina 20.5.

Hyvää golfkesää!

PV ja ML