Johtokunnan ja Hallituksen kuulumisia - Oulun Golf

Johtokunnan ja Hallituksen kuulumisia

Johtokunnan ja Hallituksen kuulumisia

Oulun Golf Oy:n hallitus ja ry:n johtokunta ovat kokoontuneet vuoden seitsemänteen kokoukseen.

Oulun Golf Oy:n taloudellinen tilanne kesäkuussa näyttää kohtuullisen hyvältä. Pelioikeuksien myynti kiihtyi toukokuussa huomattavasti, kun avasimme Sanki- ja Vaara-kentät. Pelioikeuksien myynti on kuitenkin hieman huippuvuotta 2021 jäljessä ja hallitus ei nähnyt tässä tilanteessa tarpeelliseksi rajoittaa pelioikeuksien myyntiä. Pelioikeuksien kauppa tapahtuu valtaosin alkukauden aikana, jonka jälkeen myynti keskittyy sarjakortteihin ja green fee ‑myyntiin. Kierrosmäärät ovat kauden alusta 6 % viime vuotta jäljessä. Kesäkuun puoleen väliin mennessä on pelattu 17 000 kierrosta. Kierrosmäärät jakautuvat tasaisesti molemmille kentille sillä kaikilta lähtöpaikoilta on pelattu n. 5500 lähtöä. Par 3 ‑kentällä on pelattu toukokuun puolenvälin jälkeen 1000 kierrosta.

Investointien osalta toimisto- ja huoltohalliremontit on saatu valmiiksi. Klubirakennukseen rakennettava mailavarasto valmistuu suunnitellusti kesäkuun aikana. Tiipaikkaremontti etenee suunnitellusti ja kesäkauden aikana vanhalla Vaaralla tehdään viimeistelytöitä. Nämä tiipaikat saataneen pelikäyttöön kauden 2023 alussa. Projekti etenee syksyllä uudelle Vaaralle väylille 8 ja 9 sekä Sangille väylille 4, 6 ja 7. Parkkipaikan asfaltointi oli tarkoitus tehdä kuluvalla viikolla mutta alue osoittautui liian pehmeäksi ja näin ollen asfaltointi siirtyy tulevaisuuteen. Parkkipaikka on kuitenkin tasoitettu ja se saadaan käyttöön suunnitellusti. Tilattujen koneiden osalta emme ole saaneet vahvistusta toimitusajasta ja on mahdollista, että koneiden toimitus siirtyy vuodelle 2023.

Kevään yhtiökokouksessa esittelimme rangen remonttisuunnitelmaa, joka oli tarkoitus tuoda käsiteltäväksi syksyn yhtiökokoukseen. Hallitus päätti siirtää projektia vähintään vuodella eteenpäin. Hankkeen hinta-arvio on kohonnut huomattavasti kevään aikana – lähinnä öljyn maailmanmarkkinahinnan kohoamisen vuoksi.

Oulun Golfkerhon taloudellinen tilanne kesäkuussa on kohtuullisen hyvä. Seuran jäsenmäärä 12.6.2022 on 2200 (v. 2021, 2420). Jäsenmaksutulot ovat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Kulupuolella talviharjoittelumaksut ylittävät selkeästi niihin budjetoidut kustannukset. Perustimme toukokuussa työryhmän, joka tekee tulevaisuuden suunnitelmaa kilpailu-, valmennus-, edustus- ja junioritoiminnan sisältöön ja kustannuksiin liittyen. Toimikunnat ovat olleet aktiivisia kevään aikana ja kesäkauden tapahtumat ovat startanneet positiivisesti. Osallistujamäärät seuran kilpailuissa ovat olleet hieman viime kautta korkeampia.

Players 1st -kysely tullaan lähettämään tänä vuonna kesäkuussa ja elokuussa. Aikaistimme ensimmäistä kyselyä viime vuodesta ja näin ollen pääsemme pureutumaan tuloksiin ja kehittämään toimintaamme palautteiden perusteella jo kauden 2022 aikana. Vieraspelaajille tehdyt tulokset osoittavat, että kehityssuunta toiminnassamme on oikea ja tulokset ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan usealla osa-alueella.

Hyvää juhannusta ja golfkesää!
PV ja ML