Kevätkokoukset pidettiin 21.4.2022 - Oulun Golf

Kevätkokoukset pidettiin 21.4.2022

Kevätkokoukset pidettiin 21.4.2022

Oulun Golfkerho ry:n ja Oulun Golf Oy:n sääntömääräiset kokoukset pidettiin Sankivaarassa. Tässä kokouksen yhteenveto.

Oulun Golfkerho ry:n kevätkokous

Yhdistyksen vuosikokouksen aluksi puheenjohtaja Marko Leiviskä ja toimitusjohtaja Petri Väänänen kertoivat lyhyesti positiiviset kuulumiset golfkentän talvehtimisesta sekä rangen että Par 3 -kentän avaamisesta viikonlopulle.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Pakonen.

Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2021. Lisäksi johtokunnalle esitettiin toive, että kevätkokouksessa esitellään jatkossa, edeltävälle vuodelle tehty budjetti, jota verrataan toteutuneeseen. Tämä kirjattiin ja otetaan käytännöksi tulvaisuudessa.


Oulun Golf Oy:n kevätkokous

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Pakonen. Kokouksessa oli läsnä 56 Oulun Golf Oy:n osaketta ja ääntä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan tilikauden tappio siirretään voitto-/tappiotilille.

Yhtiön hallituksen esitys yksityisten golfautojen käytön kieltämisestä Oulun Golf Oy:n kentällä kaudesta 2024 alkaen hyväksyttiin. Aiheesta käytiin keskustelua ja yhtiökokouksen pöytäkirjaan lisättiin seuraava kohta:

"Yhtiö neuvottelee niiden golfautonomistajien kanssa lunastuksesta, joilla on ollut sopimus golfauton säilytyksestä Oulun Golf Oy:n tiloissa. Jokaiseen golfauton omistajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti kesäkauden aikana."


Muuta

Virallisen kokouksen jälkeen toimitusjohtaja Petri Väänänen esitteli rangen remontti suunnitelmaa syksylle 2023. Suunnitelma on vielä alkuvaiheessa ja tarkoituksena on että remontti suunnitelma esitellään virallisesti päätettäväksi yhtiökokouksessa syksyllä 2022. Suunnitelmissa on range alueen keskiosan päällystäminen keinonurmella niin että molempiin päihin jää nykyiset ruoholyöntialueet. Toteutuessaan tämä mahdollistaa rangen avaamisen useita viikkoja aikaisemmin keväällä, pallojen hävikki pienenee ja pallot pysyvät pidempään paremmassa kunnossa.

Kokoukset vietiin läpi hyvässä hengessä kokouksen puheenjohtaja Antti Pakosen johdolla.

Petri Väänänen

Kuva ei ole suunnitelma vaan ainoastaan havainnekuva hahmottamaan mahdollista remonttia.