Kiitoksia seniorit – talkootöiden lyhyt historia - Oulun Golf

Kiitoksia seniorit – talkootöiden lyhyt historia

Talkookulttuuri edelleen voimissaan

OGK:n senioreista koostuva talkooporukka on painanut jo 15 vuotta talkoita yhteisen hyvän puolesta siistimällä kentän todellisia pelialueita eli pusikoita.

Työpanos on yli 1000 miestyötuntia kautta kohden. Talkooporukassa on jäseniä yli 40, joista keskimäärin aina 25 paikalla.

Kiitoksia seniorit!

Syystalkoot jatkuvat edelleen. Talkoopäivät ovat tiistai ja torstai klo 9 alkaen. Työkalut löytyvät talon puolesta.

Kyseessä ei ole mikään salaseura, joten jos haluat mukaan porukkaan niin ilmoita tästä toimistolle ja pääset mukaan viestirinkiin, jossa talkoista ilmoitetaan.

Talkootyön ”lyhyt” historia

Oulun Golfkerho perustettiin 1964 ja ensimmäinen kenttä sijaitsi Oritkarissa. Varsinaisiin raivaus- ja maansiirtotöihin ei tarvinnut suuremin ryhtyä, kun alue sinänsä oli sen aikaiselle vaatimustasolle valmiina.

Palkattua henkilökuntaa oli vain yksi kesäapulainen, joten kentän pelikuntoon saattamiseksi tarvittiin talkootyötä. Käytännöksi muodostuikin, että jokainen pelaaja työskenteli kentällä tunnin ennen peliaikaansa (olisipa mielenkiintoista nähdä kuinka tämä toimisi nykyään).

Voidaan sanoa, että Oritkarin kenttä rakennettiin ja rahoitettiin pääosin talkoilla. Golfin alkuvuosien valtavan rakennustyön tehnyt talkooväki ansaitsee kaiken kunnioituksen.

Kaukovainion kentän rakennustyöt 1967-68 laittoivat hartiapankin koetukselle. Kentän rakentamisen kustannuksista, 94 000mk, oli talkootyön osuus 19 000mk. Laskelmissa käytettiin ns. talkoopuntaria, jolla talkootöiden arvo saatiin määritettyä.

Kaukovainion rakentaneet golfarit ansaitsevat nuoremman polven kunnioittavan kiitoksen. Heidän esimerkkinsä hoitaa kenttää talkoovoiminkin ja vaalia hyvää yhteishenkeä, viitoitti tietä Sankivaaraan siirryttäessä.

Sankivaaraan rakennystyöt alkoivat 1990 ja kenttä avattiin 1992. Vaikka palkattuja työntekijöitä oli jo enemmälti, oli talkooperinne pelaajien keskuudessa edelleenkin elävä.

Kaikki luottamustoimet ovat edelleenkin perustuneet vapaaehtoisuudelle. Näihin talkoilla hoidettaviin tehtäviin on saatu entiseen tapaan monipuolista ammattitaitoa omaavia henkilöitä, joiden osaamisesta on saatu taloudellisestikin mitattuna suuri hyöty.

Sankivaaran kentällä talkoita tehtiin myös väyläkummeina. Lähes jokaisella väylällä oli oma vapaaehtoisten porukka, jonka ”vastuulla” kyseisen väylän siisteyden hoitaminen oli. Valitettavasti tämä toiminta on hiipunut aivan viimeisimpinä vuosina.

Perinteiset kevättalkoot ovat edelleenkin yhteinen kauden avaus isolle joukolle. Aivan kaikki työssäkävijät eivät näihin talkoisiin päässeet osallistumaan, joten syntyi oma pieni ryhmittymänsä, joka sopi omia talkoita keskenään. Tämän ryhmän paisuessa alkoi OGK toimia ryhmän viestinvälittäjänä. Metsäveljien puskaporukka sai näin alkunsa noin 15 vuotta sitten.

Lähde: Eero Niku: Kolme kenttää -tuhat tarinaa (OGK 1964-2004)

(P.S. kyseessä on ilmainen OGK:n historiikki, muutamia kappaleita vielä iltalukemiseksi löydät toimistolta)