Ohjeet ukkosen varalle - Oulun Golf

Ohjeet ukkosen varalle

Toimi näin, jos ukkonen yllättää.

Tähän artikkeliin on kerätty ohjeet mikäli ukkonen yllättä kentällä.

Ukkosella pelaaminen on kielletty ja varatut peliajat peruuntuvat.

Kilpailuissa peli keskeytetään ja toimikunta kokoontuu miettimään kilpailun jatkamista/peruuttamista.

  1. Pelaaminen ukonilmalla on kielletty.
  2. Mikäli olet jo kentällä ja ukkonen lähestyy, lopeta pelaaminen ja siirry klubirakennukselle. Älä käytä edes sateenvarjoa äläkä koske metalliseen kärryn kahvaan, vaan jätä varusteet kentälle ja lähde suojaan.
  3. Kentällä oleva pelaaja tekee viimekädessä itse ratkaisun pelin keskeyttämisestä. Älä jää odottamaan mahdollisia hälytyksiä, vaan siirry suojaan.
  4. Henkilökunnalla ja muilla vastuuhenkilöillä on oikeus kieltää pelaaminen kentällä ja sulkea kenttien aloitustiit, kunnes vaara on ohitse. Varatut peliajat peruutetaan.
  5. Mene kyykkyyn, jos olet aukealla paikalla. Se on ainoa tapa suojautua keskellä golfkenttää, jos ukkonen on suoraan päällä.
  6. Vältä korkeita paikkoja, sillä salama iskeytyy helposti sellaiseen.
  7. Vältä myös liikkumista vesirajalla, sillä vesi johtaa sähköä hyvin.
  8. Pelattaessa järjestettyä kilpailua pelin mahdollisesta keskeyttämisestä vastaa kilpailunjohtaja. Pelin keskeyttämisestä tiedotetaan sumutorvella. Pelaajan on tällöin merkattava pallon paikka ja siirryttävä klubirakennukselle. Pelaajalla on oikeus kilpailussa keskeyttää kilpailu, mikäli hän katsoo ukkostilanteen vaaraksi itselle tai muille.
  9. Kilpailunjohtaja tai henkilökunta eivät aina ei ole tietoisia kentän toisella laidalla mahdollisesti vallitsevista sääolosuhteista. Sumutorvikaan ei välttämättä kuulu kentän jokaiseen laitaan.
  10. Henkilövahingon sattuessa soita tarvittaessa yleiseen hätänumeroon 112 sekä caddiemasterille 0300 870 670. Caddiemaster opastaa pelastusauton paikalle. Mikäli henkilö on eloton, aloita paineluelvytys. Jatka painelua niin pitkään, että pelastushenkilöstö on paikalla. Defibrillaattori löytyy klubirakennuksesta.