Pelaaja Ensin -jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset - Oulun Golf

Pelaaja Ensin -jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Pelaaja Ensin tyytyväisyyskysely kerätään kaikilta Oulun Golfkerhon jäseniltä, joilla löytyy toimiva sähköpostiosoite, eivätkä ole estäneet viestejämme.

Jäsentyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille jäsenillemme sähköpostitse kauden aikana

Pelaajakokemus kehittyi ja sitoutuminen yhteisöömme kasvoi

Valtavan suuret kiitokset kaikille 2022 jäsentyytyväisyyskyselyyn vastanneille 635 Oulun Golfkerholaiselle.

Kävimme keväällä läpi edellisen vuoden tulokset hallituksen, henkilökunnan ja Oulun Golfilla toimivien yrittäjien kanssa. Teimme palautteiden pohjalta konkreettisen lyhyen aikavälin kehityssuunnitelman, jonka julkaisimme huhtikuussa 2022. Pelaajakokemuksen, eli kentän kunnon ja pelattavuuden, asiakaspalvelun sekä tiedottamisen parantaminen, olivat kehityssuunnitelman keskiössä. Asetimme yhdessä tavoitteeksemme nostaa jäsentyytyväisyyttä mittaavan NPS-tuloksen kauden 2022 aikana 50:een (2021 NPS-tulos, 22).

NPS®️ eli Net Promoter Score tarkoittaa suositteluindeksiä eli sitä, kuinka todennäköisesti jäsenet suosittelisivat yritystä, tuotetta tai palvelua ystävilleen tai kollegoilleen. NPS-asteikko on -100 - +100.

Ilokseni voin todeta, että suunnitelmamme onnistui ja nostimme kauden kokonaistuloksen yli tavoitteen! Kauden päätteeksi NPS-tuloksemme oli 51. Toteutimme kyselyn kaksiosaisena; ensimmäisen kesäkuussa, jolloin NPS oli 49 ja toisen syyskuussa, jolloin tulos oli kehittynyt edelleen kesäkuusta ollen 53. Kokonaisuutena nostimme jäsentemme tyytyväisyyttä mittaavaa NPS-tulosta 29 pykälää ja olemme varmasti yksi Suomen eniten kyseistä tulosta nostaneita golfyhteisöjä vuonna 2022. Onnistumista korostaa se, että pystyimme kehittämään tulostamme jokaisessa mitattavassa kategoriassa. Tulevaisuuden kannalta tärkein mittarimme on jäsenen sitoutuminen yhteisöömme. 94 % vastaajista näki varmana tai todennäköisenä jatkavansa Oulun Golfkerhon jäsenenä kahden vuoden kuluttua (vastaava luku 2021 oli 83 %). Vertailuna koko Suomen NPS-tulos oli tänä vuonna 45 (2021 koko Suomen tulos 50).

Kauden 2022 tulosten perusteella olemme päivittäneet kehityssuunnitelmaamme ja tässä jutussa avaamme niitä kentän, asiakaspalvelun ja hallinnon osalta. Omalta kohdaltani uskon, että kolmeen alla olevaan asiaan keskittymällä tulokset kehittyvät pitkällä aikavälillä positiiviseen suuntaan.

Jäsenet ja pelaajat

Tärkein asia menestyvässä yhteisössä ja yrityksessä on asiakas, joka meidän tapauksessamme on pääasiallisesti Oulun Golfkerhon jäsen, unohtamatta tietenkään isoa joukkoa vieraspelaajiamme. Pelaajakokemuksen kehittäminen kokonaisuudessa, jäsenten ja vieraspelaajien huomioiminen, loistavakuntoinen kenttä, ajankohtainen ja selkeä tiedottaminen muutamia mainitakseni.

Henkilökunta

Menestyvä yritys/yhteisö tarvitsee motivoituneen henkilökunnan. Haluamme pitää henkilökunnasta hyvää huolta ja tarjota heille mahdollisimman hyvät resurssit, työkalut ja edellytykset onnistua työssään.

Yhteistyökumppanit

Oulun Golfin tulee olla yhteistyökumppanina kiinnostava ja edesauttaa yhteisön tai yrityksen liiketoimintaa positiivisella tavalla. Olemme talousalueen suurin urheiluseura, joka pystyy tarjoamaan yrityksille useita erilaisia tapoja näkyä tai käyttää meidän palvelujamme. Konkreettisena kehityskohteena uusimme ensikaudeksi kaikki väylä- ja kenttämateriaalit, jotka parantavat selkeästi yhteistyökumppaniemme näkyvyyttä jäsenille ja pelaajille.

Kauden 2022 kyselyn tulokset (suluissa 2021)

  • Kyselyyn vastasi 635 (605) jäsentämme
  • Saimme palautetta 32 % (33 %) kaikista kutsun saaneista
  • Oulun Golfin NPS-suositteluindeksi 51 (22)
  • Oulun Golfin sijoitus 47 (83), Suomessa tutkimukseen osallistuneiden kenttien joukossa

Antoisia lukuhetkiä ja hyvää joulun odotusta!

Petri Väänänen
Toimitusjohtaja Oulun Golf oy/ Toiminnanjohtaja Oulun Golfkerho ry

#MEollaanOULUNGOLF


Palautteen pohdintaa kentänhoidon puolelta

Pelaaja Ensin -kysely on käyty läpi koko henkilökunnan voimin ja suuntaviivat ensi kaudelle päätetty. Verratessa kentän puolen tuloksia vuoden takaiseen (64 -> 76), joka osa-alueella on suunta ylöspäin. Kentänhoidossa onkin tämän vuoden aikana saatu kehitettyä toimintaa eteenpäin monessakin asiassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että voidaan jäädä laakereille lepäämään vaan jatkamme toiminnan kehittämistä, kuten vanha sanontakin sanoo, ”aina on parantamisen varaa". Kerron seuraavaksi hieman omia näkemyksiä kentän eri osa-alueiden saamista tuloksista kenttämestarin silmin.

Viheriöt avattiin huippukunnossa jo toukokuussa. Kuva 16.5.2022.

Viheriöt 62 -> 84

Suurimman parannuksen tuloksessa saivat viheriöt. Viime talvi oli olosuhteiltaan loistava ja vältyimme talvituhoilta, joka mahdollisti kaikkien viheriöiden avaamisen heti toukokuun puolessa välissä. Emme kuitenkaan aina voi vedota talven kulkuun.

Mielestäni tärkeimmät toimenpiteet ajatellen tulevan kauden viheriöiden kuntoa suoritetaan jo edellisen kauden syksynä. Ilmastukset ja torjuntaruiskutukset ovat toimenpiteitä, joilla pyrimme minimoimaan talven aiheuttamat tuhot, jotta pelikausi päästään aloittamaan viheriöille mahdollisimman aikaisin. Nämä syksyn työt ovat valitettavasti myös niitä, jotka sulkevat aivan loppukauden pelit viheriöltä. Talven aikainen viheriöiden säännöllinen tarkkailu on myös toimenpide, jolla pysymme jatkuvasti ajan tasalla tilanteesta ja tarvittaessa voimme reagoida tilanteeseen (mekaaninen jäänpoisto).

Yksi talvehtimiseen vaikuttava tekijä on myös viheriöheinä. Varsinkin Sangin puolen viheriöt ovat jo ikänsä puolesta hyvin kylänurmikkapitoiset. Yksivuotinen kylänurmikka on taudin- sekä jäänkestävyydeltään se huonoin heinä. Monivuotisen rönsyröllin kylväminen säännöllisesti on yksi toimenpide, jolla olisi tarkoitus lisätä monivuotista heinää syrjäyttämään kylänurmikkaa. Toimenpidettä ei tehdä hetkessä vaan kylvöjä tehdään 2–3 kertaa kauden aikana pienellä määrällä. Kylvöt olisi tarkoitus tehdä normaalien pystyleikkuu/hiekotus toimenpiteiden yhteydessä, jolloin haitta pelille on mahdollisimman vähäinen.

Viheriöiden hiekotusta on myös tänä kesänä tehty hieman enemmän, mutta olemme vähentäneet yksittäisen kertahiekotuksen hiekkamäärää hieman pienemmäksi, joka myös vähentää häiriötä pelille.

Viheriöiden holkitus on operaatio, joka meillä tehdään molemmilla kentillä kerran kauden aikana. Operaation tarkoitus on hallita viheriöiden kuitukerrosta. Operaatiossa viheriöön lyödään pienillä n. lyijykynän paksuisilla ontoilla tapeilla reikiä, joka nostaa kuitukerros ”papanoita” viheriön pintaan. Papanat kerätään pois ja viheriö hiekoitetaan ja harjataan. Kyseinen operaatio on yleensä tehty syyskuussa, mutta tänä vuonna kokeilimme siten, että teimme Vaaran puolen kesäkuun alussa ja Sangin puolen syyskuussa. Ero näiden kahden välillä oli selvä. Kesäkuussa tehdyn Vaaran holkituksen reikien umpeutuminen ja pelipinnan palautuminen normaaliksi kesti reilun viikon, kun taas syyskuussa Sangin puolella reiät olivat avoinna monta viikkoa. Ero tulee siitä, että kesäkuussa on täysi kasvukausi menossa, joka nopeuttaa reikien umpeutumista, kun taas syyskuussa kasvu on selkeästi vähentynyt vaikuttaen reikien umpeutumiseen. Mielestäni tämä olisi jatkossa järkevintä tehdä molemmilla kentillä kasvukauden aikana, mielellään heti kesäkuussa.

Karheikkojen leikkuukorkeutta muutettiin 50:stä mm 38:een mm.

Kentän yleisilme 63 -> 75

Toisiksi isoimman harppauksen tuloksessa otti kentän yleisilme. Tämä on laaja käsite, johon vaikuttaa lähes kaikki kentällä tehtävät hoitotyöt.

Näkyvimpänä varmasti tänä kautena oli karheikkojen leikkuukorkeuden lasku. Tämä oli kokeilu, joka nosti kentän visuaalista ilmettä sekä myös nopeutti peliä, kun pallo löytyy helpommin matalammaksi leikatusta karheikosta. Jatketaan myös ensi kautena karheikkojen leikkuuta tähän matalampaan korkeuteen.

Kenttien kulkupolkujen materiaali on vaihdettu parin viime kauden aikana ”punaiseen kivituhkaan”, josta on tullut paljon positiivista palautetta. Polut vaativat myös jatkossa työtä, että saamme pidettyä ne siisteinä, eli kivituhkan lisäystä ja polkujen lanausta jatketaan myös ensi kautena.

Kentällämme on paljon raivausta vaativia alueita. Varsinkin sivualueiden pajukot kasvavat sitä vauhtia, ettei perässä meinaa pysyä. Metsäveljien talkooporukan panosta keväisin ja syksyisin pajukkojen raivauksessa ei voi tarpeeksi ylistää, iso kiitos tässä vielä heille. Pelikauden aikana raivattavaa ja siimaleikkurilla leikattavaa aluetta löytyy myös bunkkerin reunoista, tiipaikkojen ympäristöstä, puiden juurista ja lampien rannoista. Näitä tänä kesänä ehdittiin perusleikkuiden lisäksi tekemään ja ne pahimmat ryteiköt on saatu raivattua. Toki tämä on työtä, joka ei lopu koskaan ja tässä meidän pitää koittaa pysyä niskan päällä varsinkin pelialueilla.

Väyläheinän muuttaminen Niittynurmikaksi vaatii säännöllisiä täydennyskylvöjä, joita täytyy tehdä vuosittain.

Väylät 66 -> 73

Väylät saivat myös paremmat arvosanat kuin vuosi sitten, mutta varsinkin väylien alkukauden kunnossa oli parannettavaa. Väylillä olevat aukot johtuivat suurimmaksi osaksi lumihomeesta. Lumihome paikkautuu pidemmässä heinässä ajan mukaan itsestään, mutta tähän vaikuttaa vallitsevat kasvuolosuhteet. Tänä vuonna paikkaantuminen oli hidasta ja siksi jouduimme tekemään paikkokylvöjä ja aina kun kylvetään heinää niin tuloksia joutuu odottamaan eikä se ikinä ole nopea tapa saada nurmipeitettä takaisin.

Väylillämme on pari oleellista ongelmaa, jotka molemmat vaikuttavat taudinkestävyyteen ja talvehtimiseen. Ensimmäinen näistä on tiiveys. Väylien mekaaninen ilmastointi meillä on haastavaa, koska väylien kasvukerroksessa on paljon kiviä, jotka ovat päätyneet sinne aikanaan jo kentän rakennusvaiheessa. Tämä aiheuttaa sen, että ilmastuskoneen tapit ja holkit eivät yksinkertaisesti kestä ja tämä tekee työstä niin hidasta ja kallista, ettei sitä ole ollut järkevää tehdä.

Väylien hiekoitus, jota meilläkin vuosittain tehdään helpottaa asiaa, mutta tämäkään ei muuta tilannetta hetkessä, vaan on pitkäjänteistä työtä, jota on tehty ja tehdään jatkossakin. Joka tapauksessa tänä syksynä kokeilimme taas kokeilumielessä uudella ilmastuskoneella parin väylän holkki-ilmastusta ja näiden kokeilujen perusteella tulokset olivat positiivia. Uuden koneen mekanismi on hieman erilainen, joka antaa ”periksi” kiven kohdatessa ilmastusholkin ja holkki kestää tämän takia vähän osumaa. Kokeilun perusteella päätimme, että koitamme väylien holkitusta ensi kaudella hieman isommalla mittakaavalla. Työ on hidasta ja vaatii työssä olevan väylän sulkemista peliltä, joten koko kentän väylien tekeminen kerralla ei ole mahdollista. Tämän takia työ pitää jakaa osiin. Esimerkiksi ensi keväänä Sangin etuysi ja syksyllä Sangin takaysi ja seuraavana vuonna sama operaatio Vaaran puolelle.

Toinen ”ongelma” on kylänurmikka. Niin kuin aikaisemminkin kirjotin, yksivuotinen kylänurmikka kestää kasvitauteja ja talvea huonommin kuin monivuotiset heinät. Monet väylistämme ovat jo ikänsä puolesta kylänurmikan valtaamia. Väylien heinän muuttaminen monivuotiseksi niittynurmikaksi on yksi asia, joka parantaa mahdollisuuksia talvehtimisessa. Tämäkin on pitkäjänteistä työtä, jolla saamme lisättyä niittynurmikkaa väylille. Käytännössä tämä tarkoittaa säännöllistä täydennyskylvöä väylille vähintään kerran kaudessa. Tätä meillä on toki menneinä vuosina jossakin määrin tehty, mutta tehostamme tätäkin toimintaa ensi kaudesta alkaen.

Viheriöille meillä on tehty torjuntaruiskutuksia syksyisin jo useampana vuonna. Tänä vuonna kokeilimme myös ruiskuttaa väylät torjunta-aineella lumihomeen varalta. Tulokset tästä kokeilusta näemme sitten ensi keväänä.

Väylien nurmi saatiin keskikesällä lopulta siihen kuntoon, että päätimme kokeilla leikkuukorkeuden laskua 10:een mm, joka on hieman matalampi mitä menneinä vuosina. Tästäkin saimme paljon positiivista palautetta. 10:een mm leikattu väyläheinä on mielestäni pelillisesti ja visuaalisesti asia, johon pyrimme myös tulevina kausina. Väylillä käytimme myös tänä vuonna kasvunsääderuiskutuksia, joka vähentää heinän pituuskasvua ja auttaa nurmen tihentymistä sivusuunnassa (lyöntijälkien ja aukkojen paikkaantuminen). Kun leikkuukorkeus oli 10 mm sekä kasvunsääteet käytössä väyläheinä ei tässä vaiheessa päässyt enää ”rehottamaan” parin leikkaamattomankaan päivän jälkeen.

Väylien hiekoitus on myös siirretty tehtäväksi alkukesän sijaan syksylle. Tässä vaiheessa kautta väylät ovat varmasti tihentyneet siihen kuntoon, että hiekka katoaa paremmin nurmen tyvelle ja aiheuttaa vähemmän häiriötä pelille ja leikkuukoneen terille.

Kulutus tiipaikoilla on kova erityisesti klubitiiltä. Kuvassa etutii, joka on hyvässä kunnossa.

Tiipaikat 53 -> 63 ja bunkkerit 58 -> 67

Vaikka parannusta tuloksissa tulikin edelliseen vuoteen, niin silti huonoimmat pisteet meillä saavat tiipaikat sekä bunkkerit.

Varsinkin tiipaikkojen kunto on meillä lähes jokavuotinen puheenaihe. Meidän pelaajamäärillämme kulutus tiipaikoilla on äärimmäisen kova, varsinkin miesten klubitiillä, joista pelataan selvästi eniten. Menneillään oleva tiipaikkaremontti tulee parantamaan tilannetta remontoiduiksi valituilla kriittisimmillä tiipaikoilla, mutta kaikkia tiibokseja ei tulla uusimaan, joten emme voi unohtaa tiipaikkoja, joita ei ole tarkoitus uusia.
Mitään ihmeellistä taikatemppua tiipaikkojen kunnon parantamiseen ei ole. Käytännössä se tarkoittaa tiipaikkojen mekaanisen hoidon lisäämistä, joka sisältää mm. lisäkylvöjä, hiekotuksia, ilmastuksia ja lyöntijälkien paikkaamista.

Vaikeimpia ovat tilanteet, jossa talven jälkeen tiipaikoilla on talvituhoja ja ne joudutaan kylvämään nollatilanteesta ja kasvattamaan uusi nurmi. Tässä tapauksessa, jos tässä kylvöksellä pelataan, niin on hyvin todennäköistä, että tiipaikka ei tule kuntoon koko kauden aikana. Vaihtoehtona on kärsineiden kylvettyjen tiipaikkojen sulkeminen, pelin pelaaminen väliaikaiselta lyöntipaikalta (lyöntimatto lavalla) ja kylvetyn tiipaikan avaaminen, kun nurmi on tihentynyt kunnolla, jotta se kestää pelaamista.

Päätimme, että tiipaikkojen mekaaninen hoidon lisääminen on yksi osa-alue, johon keskitymme ensi kesänä. Kokeilemme myös raiheinän kylvämistä kovimpien kulutusten alla oleville tiipaikoille. Raiheinä on nopeasti itävä ja hyvin aukkoja paikkaava heinä. Se on myös nopeakasvuinen, joka tarkoittaa, että sen käyttö saattaa lisätä leikkuukertojen määrää -> leikkuutyön määrä lisääntyy.

Tästä päästäänkin asiaan nimeltä priorisointi. Koska työkohteita on enemmän kuin käsipareja, niin kenttämestarina joutuu päivittäin päättämään mihin kentän kohteisiin sitä työvoimaa kohdistetaan. Kun tehdään päätös, että lisätään tiipaikkojen mekaanista hoitoa, niin siihen tarvittavat työtunnit joudutaan ottamaan pois jonkun muun alueen hoidosta. Onko se sitten karheikkojen leikkuu, raivaus- ja siimaleikkaustyöt, väylien leikkuun vähentäminen jne. Jokaiselta löytyy varmasti tähän se oma mielipide minkä alueen hoitotason kokee tärkeimpänä. Monesti vastaus kysymykseen ”miksi tuota asiaa ei ole tehty” löytyykin sieltä asioiden priorisoinnista.

Ja tästä pääsemme suoraan bunkkereihin. Valitettavasti bunkkerit eivät ole prioriteettilistan kärkipäässä. Jotta bunkkerit saataisiin pidettyä priimakunnossa se vaatisi työmäärällisesti yhtä paljon, ellei enemmänkin, kun viheriöt. Jatkuva reunojen kanttaus, kitkeminen, reunojen siistiminen, hiekan lisääminen, jonka päälle vielä säännöllinen bunkkerihiekan lanaaminen vaatii paljon käsipareja. Nykyisillä resursseilla bunkkereiden viikoittainen perushoito saadaan hoidettua, mutta seuraavalle tasolle nousuun vaaditaan jo selvää resurssien lisäystä. Jokainen pelaaja pystyy omalla toiminnallaan bunkkerivierailun jälkeen parantamaan sitä muiden pelaajien kokemusta bunkkereista. Eli muistuttaisinkin jokaista pelaaja tässä siitä omien jälkien paikkaamisesta bunkkereissa.

Moni bunkkeri meillä alkaa jo ikänsä puolesta kaivata isompaa remonttia, jossa reunat ja pohjat muotoillaan uudestaan, salaojitus ja pohjamateriaali uusitaan. Kun meneillään oleva tiipaikkaremontti saadaan päätöksen, onkin sen jälkeen varmasti pohtimisen paikka, mikä on seuraava remonttikohde ja bunkkerit ovat varmasti tässä keskustelussa mukana.

Pysyäkseen kunnossa bunkkerit vaativat jatkuvaa hoitoa. Pelikokemuksen kannalta myös pelaajilla on suuri vaikutus bunkkereiden pelattavuuteen ja yleiseen siisteyteen.

Yhteenvetona kentältä

Tiedostamme kentällämme olevat ongelmakohdat ja pyrimme näitä parantamaan mahdollisuuksien mukaan. Aina se mitä haluasi tehdä ei kohtaa sen kanssa mitä pystytään realistisesti tekemään. Toivottavasti ylempänä oleva kirjoitukseni hieman avaa tätä asiaa. Suunta on kumminkin mielestäni ylöspäin.

Mikään palaute ei ole turhaa, ei myöskään negatiivinen. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille.

Marko Jaara
Kenttämestari


Asiakaspalvelu ja hallinto

Mennyt golfkausi oli kokonaisuudessaan onnistunut, mutta myöskin haastava. Siirtyminen uuteen toiminnanohjausjärjestelmään ei sujunut aivan mutkattomasti ja etenkin alkukaudesta painimme monien erilaisten haasteiden kanssa. Olennaista on kuitenkin se, että saimme kehitettyä keväällä tärkeimmiksi nostamiamme osa-alueita, kuten asiakaspalvelua ja tiedottamista.

Ohessa muutama poiminta jäsentyytyväisyyskyselystä liittyen palveluun ja tiedottamiseen. Ensimmäinen lukema on vuoden 2021 syksyltä ja jälkimmäinen tämän vuoden syksyltä.

  • Asiakaspalvelu, tiedotus ja johto 69 -> 80
  • Caddiemasterin palvelu 79 -> 85
  • Informointi olennaisista asioista 67 -> 80
  • Kotisivut sisältävät tarvittavat tiedot 72 -> 79
  • Tiedon löytäminen somesta 67 -> 77


Kuten tuloksistakin nähdään, olemme onnistuneet kehittämään olennaisimpia osa-alueitamme hurjasti jo yhden vuoden aikana. Tästä harppauksesta on syytä olla todella iloinen, mutta työ jatkuu. Kyselystä saamamme palautteen perusteella olemme jälleen nostaneet tapetille muutaman teidän ja meidän mielestämme huomionarvoisimman osa-alueen, jotka tulemme priorisoimaan.

Priorisoidut asiat kaudelle 2023

Tulemme jatkamaan toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä pelaajalähtöisesti yhteistyössä WiseGolfin kanssa. Alku kaudesta järjestelmässä oli paljon haastetta ja pientä ”nuhaa” jatkui pitkin kesää. Palaveerasimme kauden aikana säännöllisesti WiseGolfin kanssa ja osallistuimme WiseGolf-kenttien kehitysryhmän toimintaan. Saatujen palautteiden perusteella WiseGolf on tuomassa ensi kaudeksi ominaisuuksia joita me ja myöskin pelaajat ovat pyytäneet. Tähän liittyen muun muassa ajanvarauksen toimiminen pelaajilla Peliohjesäännön edellyttämällä tavalla on tärkeysjärjestyksessämme korkealla.

WiseGolfiin siirtymisen myötä saimme käyttöön verkkokaupan, joka sai paljon kiitosta ja helpotti kevään ruuhkaa myös toimistolla. Kaudelle 2023 verkkokauppaan on esimerkiksi tulossa mahdollisuus ostaa rangepoletit suoraan kaupan kautta. Integraation avulla pystyisimme myymään esimerkiksi osakashintaiset tuotteet suoraan asiakkaalle. Pyrkimyksenämme on luoda asiakkaalle mahdollisuus asioida omatoimisemmin, oli kyseessä sitten ajanvaraus, jäsenyyden hankkiminen, pelituotteen ostaminen tai rangepolettien lataaminen.

Myöskin verkkomaksaminen tulee mahdolliseksi WiseGolf-sovelluksessa kaudelle 2023. Tämän lisäksi otamme Golf GameBookissa käyttöön mahdollisuuden maksaa kilpailumaksut sähköisesti ennakkoon.

Lisäksi Golfliitolla on suunnitteilla toiminto, joka mahdollistaa pelaajien kirjautumisen samoilla tunnuksilla kaikkiin keskeisimpiin järjestelmiin ja sovelluksiin. Tästä ei kuitenkaan ole vielä tarkempaa aikataulua.

Toinen tärkeä kehityskohde tulee olemaan nettisivujemme kehittäminen muun muassa sisällön ja sivuilla navigoimisen suhteen. Haluamme tehdä sivuista selkeämmät, jotta esimerkiksi aloittelijat ja uudet jäsenet löytävät tarvitsemansa infon mahdollisimman helposti. Sivujen sisältöön liittyen tulemme lisäämään tulevan kauden tapahtumakalenterin esille hyvissä ajoin ennen kauden alkua. Päivämäärät, hinnat ja pelattava kenttä lisätään tapahtumien tietoihin samalla, kun kalenteri luodaan, koska monet jäsenet sekä vieraspelaajatkin ovat tätä pyytäneet.

Haluamme tehdä tiedottamisestamme suunnitelmallisempaa ja tätä varten tulemme luomaan ns. vuosikellon ennen uuden kauden alkua. Tulemme myöskin lisäämään monipuolisuutta tiedottamiseen esimerkiksi hyödyntämällä paremmin sosiaalista mediaa. Tulemme myöskin kehittämään jäsenille kohdistuvaa viestintää. Liian moni jäsenemme ei esimerkiksi tiennyt, että he olisivat voineet pelata Green feellä eli kertamaksulla. Kyseinen muutos tehtiin kuluneelle kaudelle. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että parannettavaa viestinnän suhteen vielä löytyy.

Myöskin kilpailutiedottaminen on noussut esille palautteissa, mutta tällä hetkellä resurssimme eivät valitettavasti riitä tiedottamaan kilpailuista ja tapahtumista säännöllisemmin. Olemme kuitenkin pyrkineet aktivoimaan kilpailujen järjestäjiä raporttien tekemisessä.

Muita huomioita ja kehityskohteita

WiseGolfin ohella otimme käyttöön GameBookin Tournament Managerin kilpailujen järjestämiseen. Alusta toimi hyvin, mutta kehitystä sillekin puolelle on toiveissa ja onneksi myös tulossa. GameBookin sovellusta käytettiin kilpailuissa sekä harjoitus- ja tasoituskierroksilla. Sovelluksella pelattiin meillä yhteensä noin 40 000 kierrosta.

Golfautojen määrää lisätään tulevalle kaudelle. WiseGolf työstää varauskalenteria autoille, joka mahdollistaisi omatoimisen varaamisen.

Tulemme panostamaan kentän yleisilmeeseen tulevalle kaudelle muun muassa uusilla info- ja väylätauluilla sekä jäteastioilla. Kentälle asennetaan myöskin uudet kellot pelinopeuden seuraamiseksi ja helpottamiseksi.

Mukavaa joulun odotusta!

Janne Anttonen
Toimistopäällikkö

Samu Rasila
Palveluvastaava