Sääntö 16-2 | Vaarallisen eläimen tilanne - Oulun Golf

Sääntö 16-2 | Vaarallisen eläimen tilanne

Sääntö 16-2 | Vaarallisen eläimen tilanne

Vaaran 12/15 reiällä pesivä tiira voi aiheuttaa vaaratilanteita liian lähelle meneville pelaajille.

Pallon ollessa lähellä tiiraa on pelaajalla mahdollisuus jatkaa tilanteesta käyttäen sääntöä 16-2.

Säännön nojalla peliä voidaan jatkaa turvalliselta paikalta olipa pallo esteessä tai kuivalla maalla pelattavissa. Vapautuminen voi tapahtua ilman rangaistusta tai rangaistuksella riippuen tilanteesta.


16.2 Vaarallisen eläimen tilanne

a. Milloin saa vapautua

“Vaarallisen eläimen tilanne” syntyy, kun pallon lähellä on vaarallinen eläin (kuten myrkyllinen käärme, ärhäkät mehiläiset/ampiaiset, alligaattori, tulimuurahaiset tai karhu), joka voi aiheuttaa pelaajalle vakavia fyysisiä vammoja, jos hän pelaa palloa sijaintipaikaltaan. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.2b mukaisesti vaarallisen eläimen tilanteessa missä tahansa kentällä, paitsi että vapautumista ei anneta:

  • Jos pallon pelaaminen sijaintipaikaltaan on selkeästi epätarkoituksenmukaista jonkin muun syyn kuin vaarallisen eläimen tilanteen vuoksi (esim. pelaaja ei pysty lyömään, koska pallo on pensaassa), tai
  • Jos tilanne syntyy vain silloin, kun pelaaja valitsee mailan, lyöntiasennon, svingin tai pelisuunnan, joka on selkeästi olosuhteisiin nähden epätarkoituksenmukainen.


b. Vapautuminen vaarallisen eläimen tilanteesta

Kun vaarallisen eläimen tilanne haittaa: (1) Jos pallo on muualla kuin estealueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b, c tai d mukaisesti riippuen siitä, onko pallo yleisellä pelialueella, bunkkerissa tai viheriöllä. (2) Jos pallo on estealueella. Pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta tai rangaistuksella:

Vapautuminen ilman rangaistusta: Pallo pelataan estealueelta. Pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1b mukaisesti, paitsi että lähin täydellisen vapautumisen piste ja vapautumisalue täytyy olla estealueella.

Vapautuminen rangaistuksella: Pallo pelataan estealueen ulkopuolelta.

  • Pelaaja voi vapautua rangaistuksella Säännön 17.1d mukaisesti.
  • Jos vaarallisen eläimen tilanne haittaa estealueen ulkopuolella paikassa, josta pallo pelattaisiin sen jälkeen, kun on vapauduttu rangaistuksella, pelaaja voi vapautua uudestaan kohdan (1) mukaisesti ilman lisärangaistusta.


Tätä sääntöä sovellettaessa lähin täydellisen vapautumisen piste tarkoittaa lähintä pistettä (ei lähempänä reikää), jossa vaarallisen eläimen tilannetta ei enää ole.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 16.2: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.