Syyskokousten antia - Oulun Golf

Syyskokousten antia

Oulun Golfin syyskokoukset pidettiin keskiviikkona 27.11 Sankivaarassa. Talvinen kylmyys ja pimeys ei ollut ainakaan vielä saanut otetta golfareista, sillä kokouksiin saapui ennätysmäärä eli lähes sata osallistujaa.

Kerhon puheenjohtaja Antti Pakonen avasi syyskokouksen ja kertoi, ettei ole enää ehdolla puheenjohtajaksi. Antti on toiminut kerhon puheenjohtajana ansiokkaasti viisi vuotta ja ansaitsee lämpimän kiitoksen kerhon eteen tehdystä työstä ja johtajuudesta. Kerho voi hyvin ja tulevan puheenjohtajan on tästä hyvä jatkaa.

Puheenjohtajan esityksessä käytiin läpi erinomaisen kauden 2019 pääkohdat, nähtiin hieman tulevan kauden suunnitelmia ja päivitettiin kerhon arvot, strategia ja visio.
Esityksen lopuksi esiteltiin Oulun Golfkerhon uusi päivitetty logo ja kerhon uusi mainosvideo. Lisää tietoa uudesta logosta löytyy verkkosivuiltamme.

Ry:n ja Oy:n kokoukset käytiin puheenjohtaja Teppo Aron johdolla. Toimitusjohtaja esitteli toimintasuunnitelmat sekä budjetit ja ne hyväksyttiin. Maksuissa käytiin keskustelua vuokrapelioikeuden hinnankorotuksesta, mutta äänestyksen tuloksena hyväksyttiin hallituksen esitys. Maksut säilyvät kauden 2019 tasolla.

Kerhon uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti DI Marko Leiviskä. Marko on toiminut kerhon johtokunnan ja yhtiön hallituksen jäsenenä sekä junioritoimikunnan puheenjohtajana. Marko toimii myös Suomen Golfliiton varapuheenjohtajana. Marko kiitti luottamuksesta ja kertoi lyhyesti itsestään – ’Meidän perheessä eletään ja hengitetään golfia’. Toivotamme Markolle menestystä Oulun Golfin johdossa.

Oulun Golfkerhon johtokunta

Kerhon johtokunnassa jatkavat Marko Leiviskä (pj), Anne Lindroth, Simo Säily ja Lauri Lantto. Lisäksi kokouksessa äänestettiin johtokuntaan Päivi Jaakkola, Teemu Karvonen ja Mika Anttonen.

Oulun Golf Oy:n hallitus

Yhtiön hallitukseen äänestettiin Marko Leiviskä (pj), Anne Lindroth, Lauri Lantto, Päivi Jaakkola, Teemu Karvonen, Mika Anttonen ja Simo Säily. Varajäseniksi valittiin yksimielisesti Jaakko Turpeinen ja Ilpo Rousti.

Kokouksessa esitettiin puheenvuoroja, joissa keskusteltiiin muunmuassa hallituksen roolista osakkeen arvostuksen ja osakkaiden etujen, sekä vieraspelimaksujen ja -määrien valvonnasta.

Hallituksen esitys Par 3 -kentän rakentamisesta

Kokouksen ’Muut asiat’ listalla oli yhtiön hallituksen esitys avoimen Par 3 kentän rakentamisesta, jos kolmasosa hankkeesta saadaan ulkoisena rahoituksena. Toimitusjohtaja esitteli hankkeen ja siihen liittyvän budjetin sekä rahoituksen. Osakkaiden keskuudessa kentän rakentamissuunnitelmat ovat herättäneet keskustelua ja järjestimme kolme keskustelutilaisuutta ennen syyskokousta. Kokouksessa käytettiin puheenvuoroja niin puolesta kuin vastaan. Äänestyksen tuloksena hallituksen esitys sai taakseen kuitenkin vahvan kannatuksen. Kentän avustushakemukset ja markkinointi-/sponsorimyynti aloitetaan välittömästi.

Rakentamisella ei ole vaikutusta vastikkeeseen.

Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 120 € aikuisilta ja 60 € junioreilta. Jäsenmaksu on mahdollista maksaa alennettuun hintaan 15.1.2020 mennessä jolloin aikuisilta maksun suuruus on 110 € ja junioreilta 55 €

Hoitovastike ja muut maksut säilyvät ennallaan. Hoitovastikkeen suuruus v. 2020 on 730 €.

Kokouksessa palkittiin myös kerhon menestyneimmät pelaajat. Vuoden sankivaaralaiseksi vuonna 2019 nimettiin Metsäveljet. Metsäveljien talkootyö ja -henki huokuu ja näkyy kenttiemme ympärillä. Hallitus onnittelee ja kiittää kaikkia Metsäveljiä.

Kiitos kaikille osakkaille, jäsenille ja vieraille kuluneesta kaudesta.

-Jaakko Latvala, tj