Tiedote – pelikautta odotellessa - Oulun Golf

Tiedote – pelikautta odotellessa

Lunta Sankivaarassa riittää. Kuva J.Peltola 10.4.2018​​​​​​​

Tiedote – pelikautta odotellessa

Pelikausi Sankivaarassa antaa vielä odottaa hetkisen ja näyttääpä se siltä että rangen avaamiseenkin menee vielä aikaa.

Tulemme ennen pelikautta tiedottamaan monestakin asiasta, tässä vaiheessa pureudumme kuitenkin pikkuisen kenttätilanteeseen Sankivaarassa.

Harjoitusalue

Lumitilanne rangella, eli harjoitusalueella, oli n. 80 cm maaliskuun lopussa. Tilanne tuosta on onneksi jo jonkin verran muuttunut, mutta ajankohtaan nähden lunta on vielä paljon.

Harjoitusalueen lyöntipaikoilta on ajettu lunta vähemmäksi sekä lisäksi levitetty hiekkaa lumen päälle jouduttamaan sulamista.

Lyömään rangelle pääsee omatoimisesti heti kun tilanne vähänkään sallii, tilannetta kannattaa seurailla nettikameran kautta.

Range avattiin edellisinä vuosina (itsekeräys):

  • 8.4.2016
  • 25.4.2017

Rangekautta saa vielä tovin odottaa. Kuva 13.4.2018

Kenttäalue ja viheriöt

Lunta Sankivaarassa riittää, kuten kuvistakin näkyy. Alla esitetty näkemys perustuu tämän hetken parhaaseen tietoon.

Valmistautuminen talveen on aloitettu jo syksyllä, ilmastukset, leikkuukorkeuden nostamiset ja kasvinsuojelu ovat osa keinoista kenttämestarin kikkapankissa talvehtimisen turvaamiseksi. Koska luonnon kanssa ollaan tekemisissä niin ennakkoon ei aina tiedä mitä tuleman pitää, näinpä myös olosuhteiden tarkkailu läpi talven on ollut ja on tästä eteenpäinkin vielä tarpeen. Yleisimpiä uhkia talvehtimiselle ovat jääpolte ja kasvitaudit.

Lumenmäärästä johtuen maassa ei paljoa routaa ole. Olosuhteet viheriöiden pinnassa ovat pääosin jäättömät, mahdollinen riski näillä muuttujilla olisi kasvitaudit.

Viheriöiden lumimäärää on alettu vähentämään. Kokonaisarviot viheriöiden kunnosta ovat positiivia, joskin joukkoon mahtuu ongelmallisiakin kohtia.

Toivotaan että kevät etenee jouten ja olosuhteet ovat suotuisat. Vertailuksi todettakoon että kenttä avattiin edellisinä vuosina:

  • 28.4.2016
  • 18.5.2017

Viheriöiden lumimäärää vähennetään. Kuva Sanki 6 reikä 13.4.2018