Toimitusjohtajan katsaus ja hallituksen kuulumiset - Oulun Golf

Toimitusjohtajan katsaus ja hallituksen kuulumiset

Jokainen golfin harrastaja on varmasti huomannut kesän kuluessa, että Sankivaaran golfkentät vetävät puoleensa yhä enemmän uusia jäseniä – niin aloittelijoita kuin harrastajia.

Toimitusjohtajan katsaus

Parkkipaikan laajennus on tullut tarpeeseen ja rangen pallokoneita saa olla täyttämässä päivittäin. Moni uusi pelaaja saa ensikosketuksen golfiin peruskurssin, TyKy-toiminnan tai kipinäkierroksen muodossa.

Pelaajamäärän kasvu ei ole vain pelkkä tunne, sillä Golfliitolle vahvistetun tiedon mukaan kerhomme jäsenmäärä on noussut vuodessa reilulla sadalla. Golf voi täällä erinomaisesti! Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että olisimme tehneet tänä vuonna jotain erityistä vaan siitä, että kerhoa on viety eteenpäin jo vuosikymmenten ajan yhteisvoimin, määrätietoisesti ja vastuullisesti. Sen työn pohjalta on hyvä kehittää toimintaa ja taata hyvät puitteet, palvelut, ilmapiiri ja haastavat laatukentät myös tulevaisuudessakin.

Kentällämme on tehty paljon näkyviä muutoksia kesän aikana. Rangea on parannettu, alapiha asfaltoitu, väylä WC:t remontoitu, parkkipaikkaa laajennettu, klubin alakerta remontoitu ja lähipeliharjoitusalueen parannustyöt käynnistetty. Moni onkin kysynyt miten nämä ovat taloudellisesti mahdollisia. Tulojen lisääntyessä (uusien jäsenten pelimaksut, yritysten markkinointi, yritystapahtumat, rangepallot, kurssit ja greenfee-maksut) olemme voineet kohdistaa menoja kaikkia palveleviin kohteisiin ilman lainarahaa. Tällainen tilanne on harvinaista Suomen golfkentillä.

Golfkentän kehittäminen on jatkuva prosessi. Saan palautetta päivittäin muun muassa eri some kanavista, henkilökohtaisesti asiakkailta ja kyselyjen kautta. Kenttä- ja toimistohenkilökunnan kanssa käymme lävitse palautteet ja pyrimme aikatauluttamaan korjaavat toimenpiteet. Osa palautteesta on kuitenkin sellaista, johon ei nopeita ratkaisuja löydy. Vakuutan kuitenkin, että nekin ovat kuultu ja otettu huomioon tulevaa ajatellen. Kentän ollessa pääasiallisesti hyvässä kunnossa, pelaajien huomio kiinnittyy yhä kauemmaksi väylän keskipisteestä. Kentän laitojen kunnossapitoon onkin budjetoitu traktorin perään tuleva puomileikkuri, jolla horsmat ja puuntaimet saavat kyytiä ensikesänä.

Olen tuonut useaan otteeseen esille Par 3 -kentän uudelleenrakentamishankkeen. Haluan hieman kertoa ajatuksiani tämän suhteen ja samalla avata keskustelua tulevaisuutta ajatellen. Lähtökohta kentän käytölle on yleiskäyttöisyys ja avoimuus – se on tarkoitettu kaikille käyttäjäryhmille:

 • Golfin harrastajille se tarjoaa monipuolisen ja nopean kierroksen, jonka haasteellisuuden voi päättää tiipaikan valinnalla. Väylien pituudet vaihtelevat 130m ja 85m väliltä. Viheriöalueiden vaihteleva muotoilu ja esteet tuovat myös oman mielenkiintonsa peliin.
 • Golfin vasta aloittaneille kenttä tarjoaa oivallisen paikan kehittää pelitaitoja ja treenata lähipeliä ilman normaalikentällä koettua painetta. Taitojen karttuessa on peli jouhevampaa myös normaalipituisella kentällä.
 • Lajin pariin tuleville uusille pelaajille avoin kenttä mahdollistaa golfin kokeilun kertamaksuperiaatteella ilman green cardia. Ensikosketus golfiin saadaan oikealla hyväkuntoisella kentällä.
 • Firmatapahtumiin ja tutustumistilaisuuksiin Par3 kenttä on erinomainen alusta. Rangella ja puttiviheriöillä harjoittelun jälkeen voidaan järjestää esim. 20 hengen yhteislähtökilpailu, jonka tiimi- ja henkilökohtaiset tulokset merkitään GameBook -sovellukseen, jolloin live scoring -tulokset ovat jokaisen pelaajan käytössä reaaliajassa.
 • Erityisryhmien ja -pelaajien tarpeita ajatellen esteetön kulku on mahdollistettu jo suunnitteluvaiheessa.
 • Juniori-, koulu-, ja nappulagolfin tapahtuma-areenana kenttä toimii mainiosti.
 • Lähipelikilpailuihin kenttä sopii mainiosti ja eri tiipaikkoja muuttamalla saadaan haastetta jokaiselle kilpailijalle.

Kentän suunnittelu on tehty yhteistyössä golfarkkitehti Jari Rasinkankaan kanssa. Jari tuntee Sankivaaran kentät ja on ollut mukana pitkän aikaa kentän muutostöihin liittyvissä asioissa. Kentän master plan on esitetty alla olevassa kuvassa. Kuusi reikäinen kenttä on tarkoitus tehdä links -tyylisesti, jolloin viheriöille pystyy pelaamaan myös maata pitkin. Kentän suunnittelussa on huomioitu käytettävä alue siten että viheriöiden varoalueet ovat standardin mukaiset. Myös Sankivaaraa halkovan Sanginjoen maisemat avautuvat aivan uudella tavalla. Joen rantaväyliltä avautuu hieno jokimaisema Vaaran 16. ja 18. väylälle.

Moni osakkeenomistaja miettii varmasti, kuinka paljon tämä maksaa heille. Mielessä on kenttä- ja klubiremontin vuosittaiset lainanlyhennykset. Hankkeen yksityiskohtainen kustannusarvio on noin 330.000€. Kustannusarviossa on huomioitu työmäärät, rakennusaineet, maansiirrot, kastelut, urakointi…käytännössä kaikki mahdolliset kustannuserät mitä kentänrakentamiseen kuuluu.

Kentän rahoitus on ajateltu koostuvan neljästä elementistä:

 1. Valtion liikuntapaikkarakentamisavustus. Koska kyseessä on uusi kaikille avoin liikuntapaikka, on rakentamiseen tarkoitus anoa valtion liikuntapaikkarakentamisavustusta (maksimissaan 30% hankkeen kustannuksista). Tämän lisäksi selvitämme, onko Oulun kaupungilta mahdollista hakea myös avustusta liikuntapaikkarakentamiseen. Kaupungin avustus on yleensä ollut 10%.
 2. Oy:n kassa.Osakeyhtiön kassaa on viime vuosien varrella pystytty käyttämään muun muassa koneinvestointeihin. Vuonna 2018 tehtiin etupainotteisesti koneinvestointeja. 2019 investoinnit ovat olleet maltilliset, joten kassaa on kertynyt mukavasti.
 3. Yhtiölaina.Lainaraha on tänä päivänä edullista. Yhtiöllämme on hyvä luottoluokitus ja olemme vakavaraisena toimijana tunnettu. Lainanlyhennys toteutetaan kentän tuotoista. Tuottoja kentän osalta kertyy esimerkiksi seuraavin perustein 25.000€ vuodessa.
 • Pelimaksut (esimerkki)
  • 500 kertamaksua a’ 20€ ilman green cardia pelaaville (10.000€)
  • Osakkeenomistajille pelaaminen kentällä kuuluu osakkeenomistaja etuihin
  • Pelioikeuden muulla tapaa hankkineelle jäsenelle pelaaminen maksaa esim. 50€/vuosi. 100 jäsentä lunastaa vuotuisen Par3-kenttämaksun (5.000€)
 • Firmoille tarkoitettu 4 tunnin TyKy-toiminta, 10 x 500€ (5.000€)
 • Seura maksaa osakeyhtiölle hallintokulua/valmennusmaksua 5.000€/kausi

Esimerkkinä lainasta voitaisiin ottaa 125.000€ laina (6 vuotta), joka maksetaan takaisin 20.000-25.000€ lainanlyhennyksin.

 1. Sponsorit ja Markkinointitulot. Olemme tunnetusti pitäneet Sanki- ja Vaara-kentät mainosnäkyvyydeltään matalalla profiililla. Par3-kenttä tarjoaa hyvän mahdollisuuden mainostamiseen ja sponsorointiin alueen yrityksille ja hankkeen tukijoille. Oikein suunniteltuna ja markkinoituna uskon, että pääsemme 10.000 – 15.000€ vuositason mainosmyyntiin. Kentän suunnitteluvaiheessa myymme väyläsponsorit etupainotteisesti, jolloin tämä tulo käytetään rakennuskustannuksiin.

Rahoitusesimerkki:

 • Valtionavustus 90.000…105.000€
 • Kaupungin avustus 35.000€
 • Kassa 80.000…100.000 €
 • Yhtiölaina 6 vuotta 100.000…125.000 €
 • Sponsorit/Mainos 15.000…30.000 €

Kokonaiskustannus 330.000 €

Toivon, että Par3-kenttä herättää mielenkiintoa ja hyvää keskustelua. Olen varannut kalenterista syksylle päiviä, jolloin te osakkaat ja jäsenet voitte tulla kuuntelemaan ja keskustelemaan kentän suunnittelusta, toteutuksesta, tulevasta käytöstä ja rahoituksesta. Haluan olla hankkeen osalta mahdollisimman avoin. Ensimmäinen infotilaisuus pidetään maanantaina 30.9. Seniorien viikkokilpailun päätöstapahtuman palkintojenjaon yhteydessä. Muut tilaisuudet informoidaan myöhemmin.

Kiitos kaikille pelaajille kuluneesta kaudesta – on ollut ilo olla osa tätä erinomaista golf-yhteisöä.

Syysterveisin,

Jaakko Latvala

tj

Hallituksen ja Johtoryhmän kokousantia

Oulun Golf Oy:n hallitus ja Ry:n johtoryhmä kokoontui kauden kahdeksanteen kokoukseen maanantaina 16.9.2019 Sankivaarassa. Kiireisin golfkausi alkaa olla takana ja kävimmekin läpi kautta toiminnan ja talouden näkökulmasta. Kentän kierrosmäärät ovat hieman edellisvuotta korkeammat, johtuen pääosin jäsenmäärän kasvusta. Hallitus onnitteli naistoimikuntaa aktiivisesta toiminnasta, mikä on näkynyt muun muassa 500 naisjäsenen rajanpyykin ylittymisenä. Talous on pysynyt vahvana ja olemmekin pystyneet tekemään näkyviä muutoksia klubin ympäristössä. Lähipelialueiden parannustyöt edistyvät suunnitellusti ja ne on myös huomattu jäsenten positiivisena palautteena.

Toimitusjohtaja esitteli Par3 hankkeen yksityiskohdat hallitukselle. Keskustelussa tuotiin esiin muun muassa kentän monikäyttöisyys eri käyttäjäpiireissä sekä avoimuus kaikille golfista kiinnostuneille. Toimitusjohtaja järjestää avoimet keskustelutilaisuudet hankesuunnitelmasta kerhon jäsenistölle syksyn aikana.

Oulun Golfkerho sai Oulun kaupungin liikuntaseuroille tarkoitettua toiminta-avustusta noin 8.800€. Toiminta-avustukseen vaikuttaa seuran liikuntakertojen määrä ja laadukas seuratoiminta. Erityiskiitos kaikille valmentajille ja ohjaajille panoksestanne näiden asioiden puolesta.

Hallituksen ja johtoryhmän asialistalla syksyn aikana ovat Oulun Golfin strategia sekä 2020 budjetti.

Oulun Golfin johto kiittää kaikki jäseniä hienosta ja onnistuneesta golfkesästä!

-AP/JL