Hallituksen ja johtokunnan kuulumisia - Oulun Golf

Hallituksen ja johtokunnan kuulumisia

Hallitus ja johtokunta ovat kokoontuneet alkuvuoden aikana jo kolme kertaa

Alkuvuoden ensimmäiset kokoukset menevät enemmän järjestäytymisen ja edellisen vuoden yhteenvedon sekä tulevan kauden alustavan suunnittelun merkeissä.

Oulun Golf Oy:n hallitus valitsi puheenjohtajaksi ry:n puheenjohtaja Antti Pakosen. Simo Säily valittiin sekä ry:n että Oy:n varapuheenjohtajaksi.

Sihteerinä ja esittelijänä hallituksen ja johtokunnan kokouksissa toimii toimitusjohtaja.

Hallituksen kokouksissa varajäsenillä on puheoikeus. Varajäsen toimii varsinaisena jäsenenä, jos joku varsinaisista jäsenistä on estynyt.

Toimikunnat ovat järjestäytyneet ja aloittaneet työskentelynsä.

Pelioikeusmarkkinoilla on ollut vilkasta. Kerhon pelioikeuden on kaikki vuokrattu jo hyvissä ajoin alkuvuodesta, yhtiö voi vielä toistaiseksi myydä vuosipelioikeuksia yhtiökokouksen päätöksen mukaan ja kokouksen päättämään hintaan. Julkisessa pörssissä näyttää olevan enemmän kysyntää kuin tarjontaa.

Osakkeiden myyntejä jälkimarkkinoilla tehtiin viime vuonna kaksinkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna ja tämä vuosi on alkanut vieläkin vilkkaampana. Julkisuudessa esiintyneet golfosakekaupan ongelmat eivät koske Oulun Golf Oy:n osakkeita.

Tammikuussa Ouluhallissa järjestetyssä Liikukko Nää – tapahtumassa oltiin taas kerran suurella joukolla. Meidän vapaaehtoisille tämä menee jo vanhalla rutiinilla ja osastomme on yksi parhaista tapahtumassa. Hallitus kiittää kaikkia mukana olleita vapaaehtoisia.

Maaliskuussa olimme mukana SGL:n Golfgaalassa. OGK oli taas kerran ehdolla Suomen parhaaksi golfseuraksi. Voiton vei tällä kertaa Koski Golf, onnittelut Kaakkois-Suomeen. Hienoa oli olla kolmen parhaan, se osoittaa, että työmme on huomattu ja hyväksi havaittu myös muualla Suomessa. Samassa tilaisuudessa Kukkosen Karinalle luovutettiin liiton Eliittimerkki no 44, ansioistaan pelaajana; lukuisia Suomen mestaruuksia, EM-joukkuemitali, Maajoukkue-edustuksia ym. Karinan puolesta merkin vastaanotti Valmennuspäällikkömme Henkka. OGK onnittelee lämpimästi Karinaa.

Tilinpäätökset vuodelta 2017 ovat valmiit ja tilintarkastuksessa. Osakeyhtiön tulos oli reilusti positiivinen, Ry:n tulos jäi hieman alijäämäiseksi, johtuen suuresta panostuksesta koulugolfiin. Johtokunta oli jo kesällä hyväksynyt kustannukset projektista, joten se ei ollut yllätys eikä aiheuta mitään toimenpiteitä. Hallitus esittää tilinpäätöksiä hyväksyttäviksi ry:n vuosikokoukselle ja Oy:n yhtiökokoukselle. Vuosi 2017 oli kaikin tavoin erinomainen vuosi Oulun Golf yhteisölle.

Kassatilanteet sekä Oy:llä että ry:llä olivat hyvät vuoden vaihteessa ja edelleen.

Hallitus on hyväksynyt toimitusjohtajan ja kenttämestarin esityksen ylimääräisestä koneinvestoinnista. Olemme saaneet edullisen tarjouksen koneista, jotka olisivat investointilistallamme ensi ja seuraavana vuonna. Tulemme ylittämään investointibudjetin tänä vuonna, mutta säästämme huomattavasti enemmän tulevina vuosina. Hyvä kassatilanteemme antaa mahdollisuuden investoinnille.

Kevätkokoukset pidetään torstaina 26.4. klo18.00 alkaen Sankivaarassa.

Tuleville vuosille on haettu muutamien juniorikilpailujen järjestämisoikeuksia.

Kentällä siirrytään tällä kaudella numeromerkkien käyttöön, värikoodit poistuvat tiipaikoilta. Merkit valmistuvat kauden alkuun mennessä.

Kenttätoimikunnan esityksestä hallitus päätti tehdä suunnitelman kenttien lyhentämisestä niin, että rakennetaan yhden lisätiit nykyisten punaisten tiipaikkojen etupuolelle. Mitoitussuunnitelma on tehty ja sen perusteella voidaan miettiä rakentamista sekä teknisiä ratkaisuja että kustannusarviota, mutta myös niin, että kenttä silloinkin täyttää vähintään golfkentän minimimitoituksen. Suunnitelma esitetään sen valmistuttua yhtiökokoukselle joka päättää toteutuksesta. Perusteena suunnitelmalle on yleisesti havaittu tosiasia, että naiset ovat olleet golfin pelaamisessa epätasa-arvoisessa asemassa, koska kenttien mitoitus on lähtökohtaisesti suunniteltu pitkälyöntisten pelaajien ehdoilla. Lyhempilyöntiset miehet voivat kompensoida tilannetta tiipaikan valinnalla, mutta naisilla ei tätä mahdollisuutta ole. Asiasta on talven aikana kirjoitettu Golflehden nettisivuilla ja laajemminkin maailmalla, joten asia on tiedostettu laajalti.

Koulujen vierailun pyritään toteuttamaan viime vuoden malliin viikolla 21. Ohjaajia viikon ajalle tarvitaan paljon, joten vapaaehtoisia kaivataan. Pieni korvauskin on luvassa. Oheisessa kuvassa osa viime vuoden iloisista koulugolfohjaajista.

Hallitus keskusteli yksityisten golfautojen käytöstä kentillämme. Suurin osa suomalaisista ja maailmalla lähes kaikilla kentillä omien golfautojen käyttö on kokonaan kielletty. Autoilu on koko ajan lisääntymässä ja valvonta on vaikeaa. Nykytekniikalla voidaan autot ohjelmoida toimimaan vain tietyllä kentän osalla eli käyttö olisi mahdotonta rajatuilla alueilla tai jopa niin, että rajoitukset olisivat käyttäjäkohtaisia, esimerkiksi liikuntarajoitteisille sallittaisiin autolla ajo lähemmäs viheriötä. Ohjelmointi on helppoa ja vaivatonta, vaikka väliaikaisille korjausalueille. Tämä edellyttäisi kuitenkin vain yhtiön omien autojen käyttöä. Asiasta ei vielä ole tehty päätöksiä ja joka tapauksessa tarvitaan siirtymäaika ja on myös sovittava nykyisten yksityisautojen kohtalosta. Toisaalta jo nyt autojen säilytystila on käynyt ahtaaksi eikä uusia autoja enää tiloihin mahdu. Onko yhtiön järkevää investoida muiden kuin omien autojen säilyttämistiloihin? Asiasta käydään tämän vuoden aikana keskusteluja ja siirtymäaika on joka tapauksessa mietittävä. Uusien yksityisten autojen hankintaa emme kuitenkaan kannusta, eikä meillä ole osoittaa myöskään säilytystiloja.

Talvi on ollut pitkä ja lopulta runsasluminen. Ennusteiden mukaan mennään vielä tovi ennen kuin kevät koittaa. Tämä ei ole kannaltamme huono asia, routatilanne on hyvä eli sitä ei juuri ole, joten lumien sulamisen jälkeen ei kauden alku olisi kaukana. Tilannetta kentällä on tarkkailtu ja toimenpiteitä tehty koko talvi eikä mitään hälyttävää ole ilmennyt. Kuukauden kuluttua olemme tässä suhteessa varmaan viisaampia.

AP/JR